اخلاق و عرفان

  • مروری بر معنا، آثار و ضرورت شرح صدر در فعالیت‌ های تربیتی معمولاً افراد برای اینکه یک فعالیت تربیتی و فرهنگی را تنظیم کنند، در قدم اول سراغ مخاطب خود می‌ روند؛ اما سیره انبیا: در این زمینه، متفاوت بوده است. این بزرگواران، نقطه شروع را از خود قرار...
  • صفات ثبوتی و سلبی حضرت حق خداوند متعال، دارای صفات ثبوتی و سلبی متعددی است. منظور از صفات ثبوتی، صفات و کمالاتی هستند که برای خداوند ثابت می شوند و ما معتقدیم خداوند این صفات را دارا است؛ اما صفات سلبی، معایب و خصوصیات منفی هستند که ما خداوند متعال...
  • از آنجا که خداوند، حکیم است، تمام کارهای او از روی حکمت و مصلحت است. اگر گفته است روزی پنج بار نماز بخوانید، بر خلاف خیلی واجبات دیگر که در سال، یک یا چند بار واجب می شود طبق حکمت و مصلحت است؛ مثلاً زکات را گفته است سالی یک بار بپردازید، فقط هم به...
  • استفاده از ظرفیت اجتماع یک زاویه ای که در راه خدا  مورد توجه است، حرکت های دسته جمعی است که با حرکت فردی، متفاوت می باشد. چگونگی بهره برداری و کیفیت تلفیق در این حرکت ها و جلسات جمعی، مهم است. در روایت هم آمده است که: یدُ اللهِ عَلَى...
  • مقدمه حضرت حق -جلت عظمته- از اطاعت مخلوقاتش، هیچ بهره ای نمی برد و از آثار معصیت آن ها هم ایمن است. قبلاً هم گفته ایم که هر معصیتی، اثری دارد. عبادات ما هم هر کدام، اثری دارند. نمازها، هر یک، اثری دارند. ذکرها هم هر یک، اثری دارند. آثار معصیت، عاید...
  • گرفتاری های ما، چه گرفتاری مادی و چه گرفتاری معنوی که شخص، خودش را در بن بست حس کند و … غالباً ریشه در حقوقی دارد که برعهده ما است. حال چه توجه داشته ایم یا نداشته ایم و چه بزرگ بوده یا کوچک بوده است. ما غالباً حقوقی به عهده داریم و همه گرفتار هستیم...
  • رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: بدترین مردم، فرد سختگیر بر خانوداه است. شخصی پرسید: مراد از سختگیری بر خانواده چیست؟ فرمود:  هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش شاد شود. بدخلقی و...
  • چرا ما توفیق نماز شب را نداریم؟ چرا دل ما آن قدر سخت شده که نگران نخواندنش هم نمی شویم. خدا می داند که این، یک نوع بیماری است. چه برنامه ای در طول شبانه روز بیش از بیداری سحر و نماز شب می تواند خیر را به سمت ما سوق بدهد؟ چرا ما معادلاتمان به هم...
  • دید و بازدیدهای نوروزی، دیگر رنگ و بوی دیگری گرفته و همه سرشان به موبایل و تبلتشان گرم است و انگار نه انگار که برای صله رحم و دیدن اقوام آمده اند. طبعاً در اینگونه مجالس، به میزبان که پدر بزرگ و مادر بزرگ و...است، توجه چندانی نشده و جایگاه بزگتر و...
  • مفهوم ظلم و ستم بعضی از کتاب های لغت، ظلم را به معنی ستم، بیداد و ناقص کردن حقّ دانسته اند و در تعریف آن گفته اند: ظلم عبارت است از: گذاشتن یک شی ء در غیر محل و جای مناسب آن. بر این اساس، ظلم و ستم در مقابل عدل و داد قرار می گیرد؛ چون در تعریف...

صفحه‌ها