جهاد، دفاع، شهادت

ضیاءالصالحین

وصیت خود را چنین آغاز می کنم درهر زمان ودرهر مکان همیشه وهمواره حق وباطل در نبرد بوده ام حق از برای بین بردن باطل وباطل از برای خاموش کردن نور.حق که همان نور خداست درنبرد بوده ام ولی غافل از آنکه شاید ظاهراً شکست از طرفداران حق...

کربلا(حرم امام حسین علیه السلام)

امام حسین(علیه السلام) هر آن چه از دست شان می

صفحه‌ها