جهاد، دفاع، شهادت

مبارزه با ظالم

یکی از کارهایی که باید جامعه شیعی در راستای زمینه سازی ظهور انجام دهد، مبازه با ظلم جهانی است.

امام خمینی(ره),گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

سالگرد میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه ‏السلام، روز جانباز نام‏ گذاری شده است.

ضیاءالصالحین

وصیت خود را چنین آغاز می کنم درهر زمان ودرهر مکان همیشه وهمواره حق وباطل در نبرد بوده ام حق از برای بین بردن باطل وباطل از برای خاموش کردن نور.حق که همان نور خداست درنبرد بوده ام ولی غافل از آنکه شاید ظاهراً شکست از طرفداران حق...

کربلا(حرم امام حسین علیه السلام)

امام حسین(علیه السلام) هر آن چه از دست شان می