فاوا

بوسیدن روی ماه

عنوان فیلم: بوسیدن روی ماه

فیلم نامه نویس و کارگردان: همایون اسعدیان

شیار 143

خیلی زود وقتی مقابل پرده نقره ای نشستم، دیدم که درست فکر می کردم! جای دوری نیامده بودم! اینجا هم حرف از انتظار بود! فیلمی خوش ریتم، با ورپذیر و ستودنی را دیدم. اگرچه با نقدهایی که خوانده بودم، منتظر فیلمی دفاع مقدسی بودم. البته که این چنین هم...

sitemap

از جمله نکات مهارت افزایی سایت؛

آموزش ساخت و نحوه بارگذاری فایل sitemap در سایت

ایجاد فایل Robots.txt

از جمله نکات مهارت افزایی سایت؛

آموزش ساخت و نحوه بارگذاری فایل robots در سایت

Meta Description

از جمله نکات مهارت افزایی سایت؛

آموزش ساخت و نحوه بارگذاری متا تگ توضیحات در سایت​

صفحه‌ها