سبک زندگی

نیکی به خانواده

امام صادق عليه السلام: مَن حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهلِ بَيتِهِ ، مُدَّ لَهُ في عُمُرِهِ؛

 آداب سفر

امام صادق علیه السلام: مسافرت خود را با صدقه دادن آغازکن و هرگاه خواستی بیرون رو، زیرا با صدقه دادن سلامت سفرت را می خری.

عکس نوشته/ انقاق

انفاق از دیدگاه قرآن کریم:

اظهاز دوستی

امام على عليه السلام:
 بِالتَّوَدُّدِ تَتَأَكَّدُ المَحَبَّةُ.
با اظهار دوستى، محبّتْ استوار مى گردد.

ادب آموزی فرزند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
 أكرِمُوا أولادَكُم و أحْسِنوا آدابَهُم يُغْفَرْ لَكُم.

خدمت به همسر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: 

نگاه محبت آمیز به والدین

اگر می خواهی خدا را به سادگی عبادت کنی، اگر دنبال یک راه میانبر هستی، یک کار کن! بلند شو برو دیدن پدر و مادرت و از روی محبت به آن ها نگاه کن.

حیا

امام علی علیه السلام: الحَیاءُ لا یَاتی اِلاّ بِخَیر؛
حیا، وسیله ای به سوی همه زیبایی هاست.

سر انجام حق و باطل

امام علی علیه السلام: إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِي‏ءٌ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِي‏ءٌ.

حق فرزند برپدر

قال الامام الصادق علیه السلام: و تجب للولد على والده ثلاث خصال: إختياره لوالدته، و تحسين اسمه، و المبالغة في تأديبه.
ترجمه:

حقّ كودك

امام سجّادعليه السلام: 
حقّ كودك، مهربانى به او در آموزش و گذشت از وى و عيب‏پوشى و همراهى و يارى اوست.

آفت زندگی

امام علی علیه السلام: آفَةُ المَعاشِ سوءُ التَّدبيرِ؛
آفت زندگى ، بد تدبير كردن آن است .