دین و اندیشه

شناخت نفس

مهم ترین وظیفه انسان این است كه بداند از كجا آمده، در كجا هست و به كجا می رود.

انسان شناسی

خداوند تبارک و تعالی تمام مراحل خلقت را بر اساس ساختار وجودی انسان خلق کرده و انسان با ساختار وجودی اش دیده شده و بعد همه مراتب خلقت خلق شده است.

روزه داری

اگر چه روزه داری یکی از عبادات بزرگ است، اما این عبادت بزرگ، طبعا وظایف بزرگی نیز بر دوش روزه دار خواهد افکند.

خانواده آسمانی

بحث خانواده آسمانی شاخه ای از بحث انسان شناسی است.

انسان شناسی

اگر کسی صلوات را بلند بفرستد نفاق از دلش می رود، یکی از رمزهای خودشناسی است.

حضزت خدیجه سلام الله علیها(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

حضرت خدیجه(سلام الله علیها) سه سال قبل از هجرت بیمار شد....

انسان شناسی

می خواهیم در مورد چیزی بحث کنیم که شناخت همه موجودات عالم وابسته به شناخت اوست. مهم ترین معرفت ها شناخت خود و اله خودت است.

شهادت حضرت خدیجه (سلام الله علیها)

دهم ماه رمضان مصادف است با سالروز وفات حضرت خدیجه(علیهاالسلام).

انسان شناسی

انسان نباید نسبت به خود جاهل باشد. کسی که به خودش جاهل است به همه چیز جاهل است.

اسماءالله

هر صفت خوبی از اسماء خدا را اگر بخواهیم یاد بگیریم، باید برایش جا باز كنیم.

وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها

دهم رمضان مصادف با سالروز وفات بانوی گرامی پیامبر رحمت، حضرت خدیجه (سلام الله علیها) است.

انسان شناسی

برای موفقیت در مباحث انسان شناسی چه در بحث علمی و چه در بحث نظری، باید روی این مباحث فکر کنید و حوصله کنید تا روند تبدیل دانایی به دارایی صورت بگیرد و اگر ای

اسماءالله

برای درازمدت نمی شود بیماری فكری و روحی و قلبی را پنهان كرد.