حضرت امام سیدروح الله خمینی(ره)

بستری شدن حضرت امام خمینی(ره),گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

معرفت نفس، راه ارتباط با «وجود»

پرسش

پرسش: آيا بزرگداشت حضرت امام(ره) و اعلام يكسال به نام او مخالف سيرة خود امام نيست؟

امام خمینی(ره)

نگاهی به فضایل ظاهری و باطنی امام خمینی(ره)
اشاره:

امام خمینی(ره),گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

راز استحکام امام خمینی«رضوان‌ اللّه‌ تعالی‌ علیه»

امام خمینی (ره),سیدروح الله موسوی خمینی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یکی از شاگردان حضرت امام می گوید: دریکی از سفرهایمان به عراق در صحن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشسته بودیم ...

پیر جماران

۞ بسیاری از نظریه پردازان و محققان داخلی و خارجی وضعیت ایران را تحت عنوان جنبش های کاریزماتیک بررسی کرده اند و در تحلیل شیوه رهبری امام خمینی(ره) و قدرت بسیج

امام خمینی (ره)

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد....

امام خمینی رحمه الله

سخن گفتن در مورد ابعاد شخصیت و اندیشه های تابناک امام خمینی رحمه الله رهبر بزرگ جهان اسلام در عصر حاضر و پدید آورنده مهم ترین حادثه قرن بیستم کاری بس دشوار است.

صفحه‌ها