اخلاق و عرفان

انسان شناسی

می خواهیم در مورد چیزی بحث کنیم که شناخت همه موجودات عالم وابسته به شناخت اوست. مهم ترین معرفت ها شناخت خود و اله خودت است.

شهادت حضرت خدیجه (سلام الله علیها)

دهم ماه رمضان مصادف است با سالروز وفات حضرت خدیجه(علیهاالسلام).

انسان شناسی

انسان نباید نسبت به خود جاهل باشد. کسی که به خودش جاهل است به همه چیز جاهل است.

اسماءالله

هر صفت خوبی از اسماء خدا را اگر بخواهیم یاد بگیریم، باید برایش جا باز كنیم.

وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها

دهم رمضان مصادف با سالروز وفات بانوی گرامی پیامبر رحمت، حضرت خدیجه (سلام الله علیها) است.

انسان شناسی

برای موفقیت در مباحث انسان شناسی چه در بحث علمی و چه در بحث نظری، باید روی این مباحث فکر کنید و حوصله کنید تا روند تبدیل دانایی به دارایی صورت بگیرد و اگر ای

اسماءالله

برای درازمدت نمی شود بیماری فكری و روحی و قلبی را پنهان كرد.

انسان شناسی

امیرالمؤمنین علیه السلام شناخت نفس را شناخت کل شیء و جهل به نفس را جهل به کل شیء می داند.

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

قرآن کریم  به صراحت هدف از خلقت جن و انس را مسئله «عبودیت و بندگى» می دانند و می فرماید:

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان فرصتی است تا همگان از ضیافت پروردگار بهره مند شوند.

شرک وتوحید

شرک عمل را حبط می کند.

ویژه نامه ماه مبارک رمضان

رمضان، موسم عبادت و شستشوی جان در نهر پاك روزه داری است.

ضمن تبریک حلول شهر رمضان، ماه ضیافت الهی؛ ادعیه روزانه این ماه عزیز بصورت تصویری تقدیم کاربران عزیز می گردد.