خانه وخانواده

جایگاه زن در اسلام

بهترین زنان شما، زنی است که پنج خصلت داشته باشد سهل گیر باشد و سخت نگیرد؛ نرم خو و آرام باشد و تندخو نباشد؛ از شوهر خود اطاعت کرده و فرمانبرداری داشته باشد؛ هرگاه شوهرش را به خشم آورد، چشم برهم نگذارد تا او را راضی کند.

تجمل گرایی

هر زنى با شوهرش مدارا نكند و او را به[ تهيه] چيزى و[ انجام] كارى كه توان آن را ندارد، وادار كند، هيچ عمل و كار خوبى از او قبول نخواهد شد و در قيامت خدا را در حالى ملاقات خواهد كرد كه بر او خشمگين است

خانواده و تجمل گرایی

«تنوع خواهى» غير از «تجمل گرايى» است. انسان تغيير, دگرگونى و جابه جايى اشيا اطراف خود را دوست دارد و بدين منظور در حد معقول و اعتدال از وسايل و ابزار مادى بهره مى گيرد و روزنه اى جديد در زندگى مادى خود مى گشايد.

خانه و رسانه

تمام سعی و تلاش رسانه های جمعی، رسیدن به اهداف و مقاصدی است که در عین حال، هر کدام به نحوی دارای رنگ و صبغه تربیتی اند؛ زیرا این رسانه ها در اموری نظیر رشد شخصیت افراد در ابعاد مختلف، ایجاد ارتباط بین افراد و جامعه، کمک به...

فضای مجازی

دانشمندان علوم اجتماعی، «اجتماعی کردن» را فرآیندی می دانند که فرد در آن، شیوه های رفتاری، باورها، ارزش ها، الگوها و معیارهای فرهنگی خاص در جامعه را یاد می گیرد و آنها را جزو شخصیت خود می سازد. بنیادی ترین بخش اجتماعی کردن در...

خانواده و رسانه

رسانه ها به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی، کارکرد انتقال، تغییر و ترویج ارزش های فرهنگی و اجتماعی را بر عهده دارند. در عصر کنونی با توجه به نقش مهم رسانه در جامعه و اطلاع رسانی درباره موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی،...

رسانه و خانواده

آنچه در پی می آید، فهرستی کتاب شناختی و الفبایی از کتاب ها، مقاله ها، جزوه ها و پایان نامه های مرتبط با موضوع خانواده و رسانه است که تاکنون در ایران انتشار یافته است. گفتنی است تنها...

خانواده و فضایل اخلاقی

تحکیم و تقویت پیوند خانوادگی و زناشویی که به شدت مورد تأکید و سفارش اولیای دین است، توجه و منظور داشتن این ویژگی را در زن و مرد و در انتخاب همسر، می طلبد. البته در مقام اولویت بندیها، حق تقدم با خصلتهای انسانی و معنوی است و...

خانواده و فضایل اخلاقی

«همسر نمونه» عنوانی مشترک بین زن و مرد نمونه در زندگی زناشویی است. در این مقاله به صفات مشترک و اخلاق شایسته  ای که هم برای مرد و هم برای زن لازم است، می پردازیم.

مرزشناسی در ازدواج موقت

سابقه ازدواج موقت در سایر ادیان و ملل باستان

مرزشناسی در ازدواج موقت

متعه در لغت و اصطلاح

مُتْعَه به ضم میم: شکار و غذا که از آن بهره مند شوند.

مرزشناسی در ازدواج موقت

آنگاه که انسان بر بال اندیشه می نشیند و با استمداد از خرد، این ارزشمندترین دستمایه حیات و سرمایه نجات، در بیکران افق معرفت به پرواز در می آید، عرصه معلومات ر

اخلاق در خانواده

من با رفتار خانواده ام مشكل دارم و اونا به همدیگه و به من احترام نمیذارن و متقابلا من هم همین طور!

حقوق پدر و مادر

چگونه والدین را از خود راضی نگه داریم؟