روانشاسی و جامعه شناسی

سوال و جواب

افسردگی، نوعی اختلال خلق یا اختلال عاطفی در افراد است. کودک و نوجوان نیز ممکن است، به سبب شدت فشار روحی ناشی از مرگ یکی از اطرافیان (به خصوص والدین)، رفتار عجیب و غیر طبیعی خانواده، خشونت، ناامنی و عدم ثبات خانواده به علت...

زوجهایی که دچار عدم باروری شده اند!

زوج هائی که دچار عدم باروری شده اند از چند حالت خارج نیستند :

والدین وفصل امتحانات فرزندان

1- ایجاد فضایی آرام بخش و اطمینان آفرین در خانواده

چرا انسان‌ها خشمگین می شوند؟

همه ما بارها و بارها عصبانی شده ایم و هرکسی عصبانیت خود را به شکلی بروز می دهد اما  پرسشی که مطرح می‌ شود این است؛ چه دلایلی باعث می‌شود مردم خشمگین شوند و

آلبرت انیشتین

۱. کنجکاوی را دنبال کنید

پرسش و پاسخ

پرسش :
در سن 10 سالگی دچار استمنا شدم و الان حدود 5 ماه است که آن را ترک کردم در این باره مهم توضیح دهید.

پرسش

پرسش :
فمینیسم چیست؟

صفحه‌ها