حدیث نگهداری کبوتر راعبی

امام صادق علیه السلام فرمودند: در خانه هایتان کبوتر راعبی ( پر پا ) نگهداری کنید که قاتلان امام حسین علیه السلام را لعن میکند.

انجمن‌ها: 
Share

کاربران عزیز! به دلیل امتناع از پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا کلیک نکنید