صفحه یادداشت حسن همتجو

خطر بی آیندگی/مطالعه

سؤال: اگر خواستیم خودمان درباره ی موضوعات قابل مطالعه فکر کنیم، شما چه زوایایی را پیشنهاد می کنید که بر مبنای آن ها به کتب اساتید عال

تصویر کوچک(اجباری): 
خطر بی‌آیندگی
Share

چگونگی برخورد با استاد/مطالعه

سؤال: بعد از آن که استاد یا استادهایی را که عالَم دارند انتخاب  کردیم، موضوعات خاصی از آثار آن ها را کار کنیم، یا این که مجموعه ای از

تصویر کوچک(اجباری): 
چگونگی برخورد با استاد
Share

رهایی از مشکل کمبود «وقت»/مطالعه

سؤال: عموماً دلیل مطالعه  نكردن  ما بهانه ی كمبود وقت است، از طرفی ما اگر بخواهیم روی مطالعات دینی مان وقت بیشتری  بگذاریم، برای کاره

تصویر کوچک(اجباری): 
رهایی از مشکل کمبود «وقت»
Share

تحلیل کلام ابن عربی

نکته اول: انسان کامل موجودی است که خدای سبحان، کلمات ذاتی خود را که غیب مطلق است، در شهادت مطلقه و آینه او مشاهده می کند؛ انسان کامل تنها موجودی است که می تواند

تصویر کوچک(اجباری): 
ensan kaml
Share

چگونه فکر کنیم؟/مطالعه

سؤال: شما عموماً در مباحث خود افراد را به تفکر دعوت می کنید و معتقدید اگر انسان به ساحت تفکر وارد شد در و دیوار عالم با او حرف دارند.

تصویر کوچک(اجباری): 
چگونه فکر کنیم؟
Share

معنی پژوهش در دین

سؤال: شما طوری موضوع پژوهش را مطرح کردید که گویا نباید به سراغ آن رفت، در حالی که در عالَم دین بر روی پژوهش هم تأکید شده انجام می شود

تصویر کوچک(اجباری): 
معنی پژوهش در دین
Share

جایگاه استاد و «وحدت عالمانه»

سؤال: شما در این بحث، به مطالعه، از دیدگاه «هم آغوش شدن با اسراری که علمای عالَم دار در خلوت خود به  دست  آورده اند» نگاه  کرد

تصویر کوچک(اجباری): 
جایگاه استاد و «وحدت عالمانه»
Share

حوزه ی علمیه؛ تنها راه «سلوک از طریق عقل» نیست

سؤال: با توجه به این كه ما در مسیر زندگی دانشگاهی و دانشجویی، مثل امام خمینی(ره) و علامه طباطبائی(ره) و امثال این  بزرگان، نمی توانیم

تصویر کوچک(اجباری): 
حوزه‌ی علمیه؛ تنها راه «سلوك از طریق عقل» نیست
Share

سیاستی که عین دیانت است

سؤال: چگونه فعالیت های سیاسی را انجام  بدهیم كه در عین حال آرامش مان و شخصیت علمی مان محفوظ بماند؟

تصویر کوچک(اجباری): 
سیاست
Share

جایگاه کتب دكتر شریعتی در سیر مطالعاتی/مطالعه

جایگاه کتب دكتر شریعتی در سیر مطالعاتی
سؤال: آیا می توان كتب شهید مطهری یا دكتر شریعتی را به  عنوان یك سیر مطالعاتی انتخاب کنیم؟

تصویر کوچک(اجباری): 
جایگاه کتب دكتر شریعتی در سیر مطالعاتی
Share