صفحه یادداشت سید حسین سیدی

به مناسبت تقارن روز پدر و عید ...

تقارن روز پدر و عید

تصویر کوچک(اجباری): 
روز پدر
Share

باهم دیدن نقاط مثبت و منفی در مواجهه با غرب

باهم دیدن نقاط مثبت و منفی در مواجهه با غرب

تصویر کوچک(اجباری): 
بر-جام مشروط.
Share

دغدغه های رهبری درباره فضای مجازی

دغدغه های رهبری درباره فضای مجازی

تصویر کوچک(اجباری): 
فضای-مجازی-از-منظر-رهبر-معظم-انقلاب
Share

مواجهه ابتکاری ، موفقیت حداکثری

مواجهه ابتکاری ، موفقیت حداکثری

تصویر کوچک(اجباری): 
مواجهه ابتکاری ، موفقیت حداکثری.
Share

پنجشنبه آخر سال - پیام روز مردگان

پنجشنبه آخر سال - پیام روز مردگان

تصویر کوچک(اجباری): 
روز مردگان
Share

انقلاب فاطمی ؛ حاصل دریافت سلام فاطمی

انقلاب فاطمی ؛ حاصل دریافت سلام فاطمی

تصویر کوچک(اجباری): 
انقلاب فاطمی
Share

انقلاب؛ مدیون اتحاد حقیقی

انقلاب؛ مدیون اتحاد حقیقی

تصویر کوچک(اجباری): 
اتحاد ملت ایران
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.