صفحه یادداشت بهزاد پورحسین

ویژه نامه چند رسانه ای مهدویت

ویژه نامه چند رسانه ای مهدویت

تصویر کوچک(اجباری): 
چند رسانه ای مهدویت
Share

نتایج منطق  شیطانی

«قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّک رَجیمٌ»؛[سوره حجر، آیه 34.]

تصویر کوچک(اجباری): 
نتایج منطق  شیطانی
Share

حد حضور شیطان در عوالم غیب

علامه طباطبایی«رحمة الله علیه» می فرمایند:

تصویر کوچک(اجباری): 
حد حضور شیطان در عوالم غیب
Share

شیطان؛ بستر فریب انسان ها

شیطان بنا دارد همة جنبه های مثبت حیات انسان را وارونه کند.

تصویر کوچک(اجباری): 
سنت دشمنی همیشگی شیاطین با انبیاء
Share

معنی شرکت شیطانی در زندگی افراد

در آیه مورد بحث خداوند می فرماید: ای شیطان! به تو این توانایی را می دهیم که بتوانی در مال و فرزند پیروانت شریک شوی. شیطان چطور در مالشان شریک شود؟

تصویر کوچک(اجباری): 
نتایج منطق  شیطانی
Share

توجه به حضور شیطان در تحلیل حوادث

پس از این که این آیات مورد توجّه قرار گرفت و فهمیدیم این تمرّدی که انسان ها نسبت به دین دارند از اوّل بوده و تا آخر هم هست و توجه داد به پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)

تصویر کوچک(اجباری): 
انحراف انسان ها
Share

نحوة خروج از مقام قدس

خوردن همان و از ساحت قرب خارج شدن همان؛ «قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَک مِنْهُمْ»، حضرت حق فرمودند: از آن مقام قدسی بیرون برو و آن هایی

تصویر کوچک(اجباری): 
نحوه خرزوج از مقام قدس
Share

مبنای انحراف انسان ها

نکتة اصلی که در جای  جای قرآن مطرح است و اینجا هم مطرح می باشد این است که ما خود را ارزیابی کرده و از خود مواظبت نماییم.

تصویر کوچک(اجباری): 
انحراف انسان ها
Share

شیطان عامل شقاوت بیشتر

علامه«رحمة الله علیه» می فرماید: «و به منتهی درجه شقاوتی که استعداد آن را دارند، برسند».

تصویر کوچک(اجباری): 
نتایج منطق  شیطانی
Share

نشانه های حضور فعّال شیطان

می فرماید: «وَ لَوْ شاءَ رَبُّک ما فَعَلُوهُ»؛ ای پیامبر!

تصویر کوچک(اجباری): 
نتایج منطق  شیطانی
Share