ضیاءالصالحین شناسنامه | ضیاءالصالحین

شناسنامه

عنوان و نام پدیدآور: آثارآعتقاد به امام زمان علیه السلام هادی قلندری


ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی مونیر


تیراژه دو نقطه ۲۰۰۰ نسخه حروف چینی شبیر ۳۶ ۱


چاپ: زنبق


دفتر مرکزی :خیابان مجاهدین چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد9 تلفن و فکس ۳۶ ۱۸ ۵۲ ۷۷


فروشگاه تهران خیابان ایران خیابان مهدوی پور پلاک ۶۴ تلفن ۱ ۰ ۶۸ ۵۶ ۳۳

Share