ضیاءالصالحین مقدمه | ضیاءالصالحین

مقدمه

چرا افسردگي ام زياد شده؟ چرا قواي عقلي و حافظه ام ضعيف شده؟ چرا رزق و روزي ام با مشکل مواجه شده ؟ اصلا چرا تلاش هايم به نتيجه نمي رسد؟ چرا علي رغم تمنّاي زيادي که دارم، در مسائل معنوي پيشرفت نمي کنم و احساس خوش معنويت و آرامش به من دست نمي دهد؟ چرا؟
وقتي اين سؤالات و صدها سؤال ديگر از اين قبيل را بررسي و علت يابي مي کنيم، به يک پاسخ مي رسيم و آن هم گناه است. آري همه اين مشکلاتي که ذکر شد نتيجه و آثار گناه است.
اگر متوجه بشويم که علت همه مشکلات ما ناشي از ارتکاب گناه است تصميم ما براي ترک گناهان دوچندان مي شود. لذا اين مقاله در صدد است که در چند شماره به بخشي از آثار زيان بار و مهلک گناهان بپردازد، به اميد اينکه جامعه ما از لوث گناهان پاک شود.

Share