ضیاءالصالحین 2 - از بين رفتن محفوظات | ضیاءالصالحین

2 - از بين رفتن محفوظات

همه ديده ايم که انسان ها از نظر قوه حافظه برابر نيستند، بلکه با هم اختلاف دارند. اموري هم در زياد و کم شدن حافظه تأثير دارند که از آن جمله معصيت الهي است. بنابر روايات اهل بيت (عليهم السلام) معصيت باعث از بين رفتن محفوظات از ذهن انسان مي شود.
ابن مسعود از پيامبر «صلوات الله عليه و آله» نقل مي کند :
از گناهان بپرهيز چرا که گناهان از بين برنده خيرات هستند. وقتي بنده گناه مي کند، به واسطه انجام آن، علمي را که ياد گرفته بود فراموش مي کند.[1]
اگر بنا باشد انسان زحمت تحصيل علم را بکشد اما معلوماتش باقي نماند، پس زحمت او بي نتيجه است و هميشه در جهالت باقي خواهد ماند.

----------------------------------------

[1] بحار،ج70، ص 773.

Share