ضیاءالصالحین نامه مبارک امام حسن عسکري (عليه السلام)به جناب ابن بابويه قمي | ضیاءالصالحین

نامه مبارک امام حسن عسکري (عليه السلام)به جناب ابن بابويه قمي

به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر
سپاس از آنِ خداوندي است که پروردگار جهانيان است و فرجام نيک از آنِ تقواپيشگان و بهشت از آنِ يکتاپرستان و آتش دوزخ براي انکارگران حق است و ستم جز بر ستمکاران روا نيست و معبودي نيست جز خداوندي که بهترين آفريدگار است. و درود و سلام بر محمد و دودمان پاک او باد!
اما بعد اي ابوالحسن، علي بن حسين قمي، که شخصيت بزرگوار و مورد اعتماد ما هستي، اميد که خداوند تو را به انجام کارهايي که خود مي پسندد موفق دارد و از سر مهر و رحمت خويش فرزنداني شايسته کردار روزيت سازد.
من شما را به پرواي از خدا و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات و حقوق مالي خويش، سفارش مي کنم، چرا که نماز کسي که حقوق مالي خود را نپردازد، پذيرفته نمي شود و نيز تو را به عفو و گذشت از گناهان و لغزش ها، فرو خوردن خشم، پيوند با بستگان، مواسات با برادران ديني، تلاش در برآوردن حوايج آنان در خوشي ها و ناخوشي ها،بردباري در برابر نادانان، ژرف نگري در دين ،استواري در کارها،تعهد در برابر قرآن،اخلاق شايسته،دعوت به خوبي ها و نهي از بدي ها، سفارش مي کنم. خدا در قرآن مي فرمايد:« در بسياري از نجواهايشان سودي نيست مگر در سخن آنان که به صدقه دادن يا نيکي کردن يا آشتي جويي و اجتناب از همه زشتيها فرمان دهند.»بر تو باد به برپاداشتن نماز شب! چرا که پيامبر گرامي سه بار اميرالمؤمنين (عليه السلام) را بدان سفارش فرمود و گفت:«علي جان! بر تو باد به انجام نماز شب! کسي که نماز شب را سبک شمارد از ما خاندان پيامبر نيست.» از اين رو به سفارش هاي من به خوبي عمل کن و همه شيعيان مرا به انجام اين دستورات توصيه و دعوت کن تا بدان ها عمل کنند. بر تو باد به شکيبايي و انتظار فرج! و بدان که شيعيان ما همواره در رنج و فشارند تا فرزندم مهدي، عليه السلام، ظهور کند.همو که پيامبر گرامي نويد او را داد که زمين و زمان را لبريز از عدل و داد خواهد ساخت.
آري! زمين را خداوند به هر کدام از بندگان شايسته اش که بخواهد به ميراث مي دهد و فرجام نيک و پيروزمندانه از آن تقواپيشگان است. درود بر تو و بر همه شيعيان ما و رحمت خدا و برکات او بر شما باد![1]

-------------------------------

[1] کرامات صالحين

Share