ضیاءالصالحین تحفه ي آسمانى | ضیاءالصالحین

تحفه ي آسمانى

حضرت ايه الله سيد عبد الکريم کشميري(رحمه الله عليه) براي شفاي مريض دستور هايي مي دادند. از جمله  اين که هفت سلام قرآني(سوره  يس، آيه  85 سوره  قدر، آيه  5 سوره  صافات، آيه  031 و 97 و 901 و 021 سوره  زمر، آيه  37) را با زعفران در ظرفي بنويسيد و سپس با آب بشويند و آب آن را مريض بخورد.

khologh-n01-p54_1.jpg

Share