دویست داستان از فضایل، مصایب و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/انواع تلفن های همراه

موضوع: 
حضرت زینب(سلام الله علیها)

200داستان از فضایل، مصایب و کرامات حضرت زینب(سلام الله علیها)
مشخصات کتاب:
سرشناسه : عزیزی عباس - 1342
عنوان و نام پدیدآور : 200 داستان از فضایل مصایب و کرامات حضرت زینب علیهاالسلام عباس عزیزی مشخصات نشر : قم نشر سلسله 1378.
مشخصات ظاهری : ص 208
شابک : 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ سوم 5500 :1379 ریال یادداشت : چاپ چهارم 80001381 ریال :ISBN 964-7205-51-1 
یادداشت : چاپ چهارم 8000 :1381 ریال یادداشت : کتابنامه ص 208 - 207
موضوع : زینب س ،بنت علی ع ، 62 - 6ق -- سرگذشتنامه موضوع : زینب س ،بنت علی ع ، 62 - 6ق -- فضائل رده بندی کنگره : BP52/2 /ز9ع 4
رده بندی دیویی : 297/974
شماره کتابشناسی ملی : م 78-4057
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ فضایل و خصایص زینب کبری(سلام الله علیها)؛ حضرت زینب(سلام الله علیها) در سوگ پیامبر ، علی ، فاطمه و حسن(علیهم السلام)؛ مصایب حضرت زینب(سلام الله علیها) در سرزمین کربلا؛ مصایب حضرت زینب در زمان اسارت؛ کرامات حضرت زینب(سلام الله علیها)؛ گزیده اشعار در منقبت زینب(سلام الله علیها)

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.