صوت/مدعيان دروغين مهدويت - سید محمدکاظم طباطبایی

مدعيان دروغين مهدويت

بررسی مباحث مهدوی بر اساس دانشنامه امام مهدی (ع)

سخنران : سید محمدکاظم طباطبایی

مدت: 28 دقیقه

منبع: رادیو معارف

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.