فیلم/18. مرحله سوم عمليات بیت المقدس

18. مرحله سوم عمليات بیت المقدس
• زمان : 5:15
مستند « از خونین شهر تا خرمشهر» پیرامون عملیات بیت المقدس؛ قسمت سوم

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.