ضیاءالصالحین قلم دانشمندان - قدوم مجاهدان - بافندگی زنان | ضیاءالصالحین

قلم دانشمندان - قدوم مجاهدان - بافندگی زنان

موضوع: 
احادیث

پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله وسلم: « ثلاث تخرق الحجب و تنتهي الي ما بين يدي اللّه: صرير أقلام العلماء و وطي أقدام المجاهدين و صوت مغازل المحصنات »
سه بانگِ طنين انداز است که پرده ها را مي درد و پژواک آن در نهايت به خدا مي رسد: بانگ قلمهاي دانشمندان، بانگ قدمهاي مجاهدان و بانگ چرخ بافندگي زنان پاکدامن.
« تفسير نمونه، ج 24، ص 377 »

Share