کلیپ/ ختم رسولان رحمت رحمان اشرف مخلوقات - سلیم موذن زاده(ره)

ختم رسولان رحمت رحمان اشرف مخلوقات/ مهر رسالت نور هدایت سرور کائنات

مدح خوانی زیبای عید مبعث با نوای گرم استاد سلیم موذن زاده(ره)

ختم رسولان رحمت رحمان اشرف مخلوقات/ مهر رسالت نور هدایت سرور کائنات
روز مبعث اقرأ بسم ربک آمد/ یا محمد یا محمد مصطفی احمد ... .

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.