شناسنامه و فیلم قرائت سوره مبارکه ناس - استاد پرهیزگار

لیست
  • فیلم قرائت سوره ناس همراه با متن با صدای استاد پرهیزگار
فیلم قرائت سوره ناس همراه با متن با صدای استاد پرهیزگار

شناسنامه سوره مبارکه ناس

سوره مبارکه ناس: صد و چهاردهمین سوره
ترتیب نزول : 21
محل نزول : مکه مکرمه
تعداد آیات : 6
تعداد کلمات : 20
تعداد حروف : 80
تعداد لفظ «الله» : 1

معنی سوره ناس:

یعنی مردم.

اسامی دیگر سوره ناس:

معوذه ( پناه دهنده) .

ویژگی سوره ناس:

پیام آور خداوند در مورد پناهگاه بشر و حافظ او از وساوس و دسایس شیطانها و قدرتهای شیطانی و انسانهای شیطان صفت است میباشد.

موضوعات کلی سوره ناس:

دارای دو بخش کلی است :
بخش اول سه آیه پناه بردن به خداوند در پیرامون خداشناسی
بخش دوم سه آیه در باره مفاسد شرایر و وسوسه های شیاطین جنی و انسی سخن میگوید.

فضیلت قرائت سوره ناس:

 امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: کسی که در خواب ترسد در وقت خواب معوذتین(فلق و ناس) و آیه الکرسی بخواند.

موضوع: 
Share