ضیاءالصالحین کلیپ / مداحی شهادت امام صادق (یه مدینه ... یه بقیعه ...) - حاج محمود کریمی | ضیاءالصالحین

کلیپ / مداحی شهادت امام صادق (یه مدینه ... یه بقیعه ...) - حاج محمود کریمی

یه مدینه ... یه بقیعه ... یه امامی که حرم نداره...

موضوع : مداحی شهادت امام صادق علیه السلام (یه مدینه ... یه بقیعه ...)
مداح : حاج محمود کریمی
زمان : 04:41

Share