تندخوانی معتز آقایی - تحدیر کل قرآن کریم جزء به جزء

لیست
موضوع: 
به دلیل سرعت بالا در تلاوت از این روش برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد.
صوت: 

تحدیر کل قرآن کریم - تندخوانی معتز آقایی به صورت جزء جزء

در این بخش تحدیر کل قرآن کریم جزء به جزء یا  تندخوانی معتز آقایی تحدیر جهت استفاده در مجالس ختم قرآن کریم خدمتتان تقدیم می گردد.

روشی از تلاوت قرآن است که قاری در آن علی رغم رعایت کردن قواعد تجوید، از سرعت در خواندن نیز بهره می برد، از این رو در زمان یکسان نسبت به ترتیل و تحقیق تعداد آیات بیشتری تلاوت می شود. به دلیل سرعت بالا در تلاوت از این روش برای مجالس ختم قرآن کریم نیز می توان بهره برد.

تحدیر کل قرآن کریم , تندخوانی کل قرآن , تحدیر کل قرآن کریم - تندخوانی معتز آقایی به صورت جزء جزء

مطالب مرتبط و پیشنهادی :

صوت / ترتیل کل قرآن کریم - استاد مصطفی اسماعیل (به تفکیک سوره ها)

صوت / ترتیل کل قرآن کریم - استاد محمد صدیق منشاوی (به تفکیک سوره ها)

صوت / ترتیل کل قرآن به صورت «جزء به جزء» با نوای استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب (به تفکیک سوره ها)

ترتیل قرآن محمد عبدالکریم (به تفکیک سوره ها) بطور کامل

ترتیل قرآن با صدای حجت الاسلام والمسلمین قاسمیان (به صورت جزء به جزء)

پدیدآورنده: 
Share