ضیاءالصالحین نرم افزار اندرویدی امام هادی علیه السلام (علی النقی) | ضیاءالصالحین

نرم افزار اندرویدی امام هادی علیه السلام (علی النقی)

موضوع: 
 امام هادی علیه السلام (علی النقی)

توضیحات

اپلیکیشن زندگینامه" امام هادی علیه السلام (علی النقی) " حاوی اطلاعاتی همچون : شناسنامه امام هادی (ع) همسر و فرزندان امام هادی (ع) امام هادی (ع) پس از شهادت پدر رنج های امام هادی (ع) فروغی از دانش امام هادی (ع) اخلاق و فضائل امام هادی (ع) تفسیر قرآن در کلام امام هادی (ع) زمینه سازی دوره غیبت توسط امام هادی (ع) فعالیت های علمی و فرهنگی امام هادی (ع) اصحاب و شاگردان امام هادی (ع) کرامات و معجزات امام هادی (ع) چهل حدیث هادوی به همراه زیارت نامه امام با امکان پخش صوتی

Share