صوت/گروه تواشیح میثم - ولادت  حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

صوت/گروه تواشیح میثم - ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

Share

دیدگاه‌ها

خوب است ولی فونت و رنگی که انتخاب شده (رنگ قرمز)فک میکنم مناسب نیس البته به نظر من اما مطالب گذاشته شده برام تازگی داشت و خوب بود

متوجه فونت و رنگ قرمز نشدم...
کجا را می فرمائید؟
تواشیح یا سایت؟