همجنس گرايی؛علل و درمان

مشاوره
همجنس گرایی ؛ علل و درمان

نياز به محبت ورزيدن به ديگران و مورد محبت ديگران واقع شدن دقيقا يک نياز عاطفي است. اين نياز در طي مراحل مختلف رشد و در مراحل گوناگون زندگي شکل هاي مختلفي پيدا مي کند و در هر دوره اي به گونه اي متناسب با آن زمان بايد ارضا شود.

در دوره نوزادي از طريق والدين به خصوص مادر با بوسيدن نوزاد، در آغوش گرفتن او و نگاه هاي محبت آميز مادر به او و با چسباندن او به خود نياز کودک ارضا مي شود. در اين دوره تأمين نيازهاي عاطفي کودک به اندازه نيازهاي فيزيولوژيکي مانند آب و غذا و پوشاک براي رشد نوزاد ضرورت دارد. در دوره کودکي تأمين اين نياز توسط اعضاي خانواده و همه کساني که به نحوي با کودک ارتباط دارند تأمين مي شود. در دوره نوجواني از طريق دوستان و گروه همسالان و در دوره جواني از طريق دوستان، خويشاوندان و همسر به اين نياز پاسخ داده مي شود. روان شناسان علت وابستگي انسانها را به يکديگر همين نيازهاي عاطفي مي دانند. اگر اين نيازها از همان اول به طور صحيح و به موقع تأمين شود نوزاد، کودک و نوجوان وابستگي ايمن پيدا مي کند و الا وابستگي ناايمن و مرضي در او شکل مي گيرد يعني در عين حال که به ديگران وابسته است ولي احساس امنيت کافي نيز نمي کند و مستعد انواع اختلالات رواني مانند بيماري هاي اضطرابي، افسردگي و... مي شود و دير يا زود به دامن يکي از اين بيماري هاي رواني فرو مي غلتند.
گفتني است اساس و پايه دوستي ها در سن نوجواني و جواني که با جذبه و شور زيادي همراه است، غالبا بر مبناي عواطف و احساسات شکل مي گيرد و نه بر اساس منطق و عقل.
مقدمه اين دوستي ها ممکن است جاذبيت يک فرد از نظر ظاهري يا شخصيتي يا پاره اي از صفات اخلاقي باشد که او را براي فرد ديگر دوست داشتني مي سازد که توانسته در روح و روان او تأثير عميقي بگذارد و خلأ عاطفي اش را به وسيله آن پر کند. ماهيت اين دوستي گرچه در ابتدا دوستانه، پاک و بي شائبه است، ولي امکان آلوده شدن آن به مسايل ديگر وجود دارد. زماني که اين علاقه به اوج خود مي رسد، آنها را دچار سرگرداني مي کند که اکنون چه بايد بکنند. اين سرگرداني ممکن است با بعضي آثار مخرب ديگري همراه شود.
دوست گرامی، در مورد علل روي آوردن به همجنس گرايي هنوز توضيحي كه مورد قبول همه ي پزشكان وروانشناسان باشد وجود ندارد و برخي متخصصان به علل رواني – اجتماعي وبرخي به ديگر عوامل زيستي (کارکرد نامتعادل غدد و هورمونهای جنسی) اشاره داشته اند. علل هم جنس بازي از ديدگاه رواني ـ اجتماعي آشفته بودن روابط ميان والدين وفرزندان، يادگيري هاي نادرست ومحيط اجتماعي ناسالم مي باشد و به طور خلاصه مي توان به كنترل نداشتن بر غريزه جنسي اشاره داشت. اما آنچه مسلم است اين كه چنين رفتاري حتي از جانب افراد مبتلا به اين عمل نابهنجار تلقي مي شود و لازم است کنار گذاشته شود.
همجنس گرايي (homosexuality) يعني ارضاي غريزه جنسي از طريق همجنس (مانند لواط- در مردان - و مساحقه- در زنان) به هر شکل که باشد حرام و گناه کبيره محسوب مي شود. خوب است بدانید اصل همجنسگرایی، گناه محسوب نمی شود چون یک رفتار نیست بلکه میلی است درونی که گاه بدلیل کارکرد نامناسب هورمونی رخ می دهد و گاه فرد از این حالت بیزار است. البته رفتار جنسی مطابق با این کشش، در اسلام و همه اديان الهي حرام است و علاوه بر عقوبت شديد دنيوي و اخروي اثرات و پيامدهاي شديد و غير قابل جبران در پي دارد. چون همجنس گرايي نوعي انحراف جنسي به حساب مي آيد و مانند هر انحرافي پيامد خاص خود را در بدنبال دارد مانند اينکه موجب تنفر از جنس مخالف و علاقه به جنس موافق مي شود. همجنس بازي علاوه بر مضرات بهداشتي و رواني که دارد با فطرت انساني مغايرت دارد و اين امر باعث تعطيل شدن توالد و تناسل و گرايش افراد به جنس موافق و در نتيجه موجب تعطيلي توالد و تناسل خواهد شد. بديهي است اين امر با هدف آفرينش منافات خواهد داشت. پس همجنس بازي حرام بوده و از گناهان کبيره به حساب مي آيد.
اصولا طبيعت زن و مرد آن چنان آفريده شده است كه آرامش و اشباع غرايز خود را در علاقه به جنس مخالف (از طريق ازدواج سالم) مي جويد، و هر گونه رفتار جنسي غير اين صورت، انحراف از طبع سالم انساني و يكنوع بيماري رواني است كه اگر به آن ادامه داده شود روز به روز تشديد مي گردد و نتيجه اش بي ميلي به «جنس مخالف» و اشباع ناسالم از طريق «جنس موافق» است.
اين گونه روابط نامشروع در ارگانيسم و بدن انسان و حتي در سلسله اعصاب و روح اثرات ويرانگري دارد. در نگاه کلي آدمي را از پدر و مادر خوب بودن باز مي دارد و گاه قدرت بر توليد فرزندان را به كلي از انسان سلب مي کند، افراد همجنس گرا تدريجا به انزوا و بيگانگي از اجتماع و سپس بيگانگي از خويشتن رو مي آورند، و گرفتار تضاد پيچيده رواني مي شوند و اگر به اصلاح خويش نپردازند ممكن است به بيماري هاي جسمي و رواني مختلفي گرفتار مي شوند.
به همين دليل و به دلايل اخلاقي و اجتماعي ديگر، اسلام شديدا همجنس گرايي، را در هر شكل و صورت تحريم كرده و براي آن مجازاتي شديد كه گاه به سر حد اعدام مي رسد قرار داده است.( تفسير نمونه، ج ۱۶، ص ۲۷۵)

دليل تحريم همجنس گرايي
همجنس گرايي چه درميان مردان باشد و يا زنان، در اسلام از گناهان بسيار بزرگ است و هر دو داراي حد شرعي است. حد همجنس گرايي در زنان پس از چهار بار اقرار و يا ثبوت بوسيله چهار شاهد عادل (به شرايطي كه در فقه گفته شده) صد تازيانه است و بعضي از فقها گفته اند اگر زن شوهر داري اين عمل را انجام بدهد حد او اعدام است.( تفسير نمونه، ج ۸، ص ۱۹۳)
رواياتي كه در مذمت همجنس گرايي از پيشوايان اسلام نقل شده آن قدر زياد و تكان دهنده است كه با مطالعه آن هر كس احساس مي كند كه زشتي اين گناه به اندازه اي است كه كمتر گناهي در پايه آن قرار دارد.
از جمله در روايتي از پيامبر(ص) مي خوانيم: «هنگامي كه قوم لوط آن عمل ننگين را انجام دادن (مردها به مرد و زنها هم به زنان اکتفا کردند) زمين آن چنان ناله و گريه سر داد كه اشكهايش به آسمان رسيد و آسمان چنان گريه كرد كه اشك هايش به عرش رسيد در اين هنگام خداوند به آسمان وحي فرستاد كه آنها را سنگ باران كن و به زمين وحي فرستاد كه آنها را فرو بر».( تفسير نمونه، ج ۸، ص ۱۹۳)
در روايت ديگري از امام علي(ع) مي خوانيم كه فرمود: از پيامبر(ص) شنيدم چنين مي گفت: «لعن الله المشتبهين من الرجال بالنساء و المشتبهات من النساء بالرجال؛ لعنت خدا بر آن مرداني باد كه خود را شبيه زنان مي سازند، (با مردان آميزش جنسي مي كنند) و لعنت خداوند بر زناني باد كه خود را شبيه مردان مي كنند (با هم مساحقه مي نمايند)» (وسائل الشيعه، ص ۲۵۵، ح ۱۴) صاحب جواهر يكي از فقهاي بزرگ شيعه مي فرمايد: «از بعضي از ائمه(ع) روايت شده مساحقه در زنان مثل لواط در مردان مي باشد لكن مجازات مساحقه صد تازيانه مي باشد زيرا در مساحقه آلتي داخل آلت ديگر نمي شود. در روايت ديگر است كه مساحقه، زناي اكبر است كه دختر ابليس در زنان ايجاد كرده همان طور كه ابليس لواط را ايجاد كرده است.»( جواهر الكلام، ج ۴۱، ص ۳۸۸)
و نيز در روايت آمده است: «زني از امام صادق(ع) درباره مساحقه سؤال نمود حضرت فرمود: حد زناكار را دارد زن گفت: چگونه؟ در حالي كه در قرآن ذكر نشده است، امام فرمود: چرا در قرآن ذكر شده است زيرا آنان با اين كارشان جز اصحاب «رس» هستند.»( وسائل الشيعه، ج ۱۴، ص ۲۶۲، ح ۸)
در دنياي غرب كه آلودگي هاي جنسي فوق العاده زياد است براي توجيه عملشان مي گويند با هيچ گونه منعي طبي براي آن سراغ نداريم، ولي آنها فراموش كرده اند كه اصولا هر گونه انحراف جنسي در تمام روحيات و ساختمان وجود انسان اثر مي گذارد و تعادل او را بر هم مي زند، زيرا مرد و يا زني كه تمايل به جنس موافق دارند هيچ كدام يك مرد و زن كامل نيستند، در كتاب هاي امور جنسي «هموسکچوآليسم» (همجنس گرايي) به عنوان يكي از مهم ترين انحراف ذكر شده است. ادامه اين كار تمايلات جنسي را نسبت به جنس مخالف در انسان تدريجا مي كشد و احساسات طبيعي را از بين برده و موجب سرگرداني رواني و روآوري به مواد مخدر و مشروبات الكي و انحرافات اخلاقي ديگر خواهد شد.
بنابراين مساحقه، مخالف با فطرت سالم و الهي انسان است و طبق روايات فراوان مرتكب آن مستوجب لعن خداوند متعال و فرشتگان مي گردد، و حتي در در برخي از روايات همان گونه كه ملاحظه شد از اين عمل به زناي اكبر يعني بزرگترين زنا تعبير شده است.

راهكارهايي براي بي ميلي به جنس موافق ودرمان همجنس گرایی
۱- قبل از هر اقدامي چه خوب است با مراجعه به روان پزشك و انجام برخي معاينات و آزمايشات، از ترشح عادي و نرمال غدد درونريز خود مطمين شويد. چه بسا در اثر ترشح غيرعادي غدد درون ريز چنين تمايلاتي به وجود آمده و با تنظيم ترشح غدد با مصرف دارو تمايلات جنسي شما نرمال شده و به سادگي درمان خواهد شد. يادآوري مي شود از مراجعه به روان پزشك امتناع نكنيد و خجالت نكشيد، كه این مسأله احتمالا يك مشكل جسماني است و همچون ديگر مشكلات قابل درمان. بايد درمان شده و قبل از تشديد بيماري، آن را حل كرد.
۲- عدم توجه به ذهنيت ها و افکار مبتني بر تمایل به همجنس و عدم تمايل به جنس مخالف. هیچ گاه به خود تلقین نکنید که: «من به جنس مخالف هیچ علاقه‌ای ندارم و نمی‌توانم این علاقه را در خودم ایجاد کنم». هیچ گاه به خود تلقین نکنید که «علاقه به همجنس و تمایل به برقراری رابطه با جنس مخالف در وجود من نهادینه شده است و امکان تغییر آن وجود ندارد»، چون اولا این گونه نیست و شما با تلاش خود می‌توانید این مشکل را برطرف سازید، و ثانیا، این تصور جلوی هر گونه تلاش اصلاحی شما برای تغییر را می‌گیرد.
۳- گاهي اوقات شيطان براي وادار کردن آدمي به گناه از اين کانال بهره مي گيرد يعني مسير هر گناهي را به شکلي هموار مي سازد در اينجا نيز مسير آلوده شدن به برخي گناهان از کانال پشت کردن به جنس مخالف و ازدواج مي گذرد و اين نوع افکار و ذهنيت مقدمه ي ورود به آن وادي است بايد با اين گونه افکار که جز افکار شيطاني نام ديگري بر آن نمي توان نهاد بايد به مقابله پرداخت يعني ذره اي در شيطاني بودن اين افکار ترديد نداشته باشيد. 
۴ - صحنه هائي از زندگي که در آن شخص همجنس گرا نقش يک مرد، پدر، همسر و پسر خانواده را بر عهده دارد تصور کند و به آن بال و پر دهد و نقش خود را پر رنگ و کاملا مردانه بيان کند. لازم است اين تصوير گري را در قالب ذهن پروري و نوشته ها و رفتار روزانه و تمام حالات واقعي و خيالي و... استمرار دهيد. در يک کلام به مرد بودن خود فکر کند، و همانگونه عمل کند، زندگي مردي و اجتماعي خود را تعقيب کند اگر شش ماه با اين طرز تفكر زندگي كند براي هميشه از آن افكار رهائي خواهد يافت.
۵- اجتناب از نگاه شهوت‌آمیز به پسرها. مراقب نگاه خود باشید و همان طور که از نگاه شهوت آمیز به جنس مخالف اجتناب می‌کنید از نگاه هوس آلود به پسرها نیز بپرهیزید. چون از نظر شرعی، نگاه از روی شهوت به همجنس هم حرام است. رسول اکرم صلی الله وعلیه وآله فتنه جوان زیبا را از فتنه دختر باکره بیش‌تر دانسته است (وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۲۵۷).
۶ - اجتناب ازتمام ارتباطها، مكانها و موقعيت هائي كه انجام انديشه همجنس گرایی را تداعي مي كند. 
۷- افکار خود را کنترل کنید. سعی کنید به افکار هوس‌آلود در مورد رابطه جنسی با همجنس فکر نکنید. هیچگاه در ذهنتان به این افکار بال و پر ندهید و آن را برای خود نیارایید. برای این کار، تلاش کنید تنها نمانید، چون این گونه افکار بیشتر در هنگام تنهایی به سراغ انسان می‌آید. اگر این افکار، به طور ناخواسته به سراغتان آمد، آن را قطع کنید، از جای خود برخیزید و به میان دوستان یا اهل خانواده بروید و تا زمانی که این افکار کاملا از ذهنتان خارج نشده، جمع دوستان یا خانواده را ترک نکنید.
۸- توجه به آثار و عواقب همجنس بازی: انسان به صورت طبیعی تمایل به جنس مخالف دارد. هرگونه کاری که تمایل طبیعی او را منحرف سازد، یک نوع بیماری تلقی می شود. از دست دادن احساسات طبیعی بر جسم و روح انسان تأثیر می گذارد. چه بسا افرادی که به این بیماری مبتلا باشند، گرفتار ضعف قوه جنسی و به اصطلاح سرد مزاجی شوند. از امام صادق علیه‌السلام در مورد فلسفه تحریم لواط سؤال شد، فرمود: اگر آمیزش با پسران حلال بود، مردان از زن‌ها بی نیاز می شدند و این باعث قطع نسل انسان می شد و باعث از بین رفتن آمیزش طبیعی می گشت و این کار مفاسد زیاد اخلاقی و اجتماعی به بار می آورد. ازدواج شرعی، چون موافق فطرت است، به فرمایش قرآن آرام بخش است (سوره روم، آیه ۲۱). ولی هم جنس بازی و لواط، عملی بر خلاف فطرت است و هر چه با فطرت هم خوانی نداشت، تأثیر سوء دارد، یعنی نه تنها فاعل و مفعول با این عمل به آرامش نمی رسند، بلکه بر تحیر و سرگردانی آن‌ها افزوده می شود. به همین دلیل روایات زیادی درباره هم جنس بازی نقل شده که بسیار تکان دهنده است. با مطالعه آن روایات، می توان به پلید بودن این عمل پی برد. قطعاً روایات در جلوگیری از این عادت ناپسند مؤثر است. پیامبر اکرم (صلی الله وعلیه وآله) فرموده‌اند: هر کس با نوجوانی آمیزش جنسی کند، روز قیامت ناپاک وارد محشر می‌شود، آن چنان که تمام آب‌های جهان او را پاک نخواهند کرد و خداوند او را غضب می‌کند و از رحمت خویش دور میدارد و دوزخ را برای او آماده ساخته و چه بد جایگاهی است. سپس فرمود: هرگاه جنس مذکر با مذکر آمیزش کند، عرش خداوند به لرزه درمی‌آید (وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۲۴۹). البته واضح است‌ که با توبه، این گناه مانند گناهان دیگر بخشیده می‌شود.
۹ - از خوابیدن با پسر در یک بستر اجتناب کنید: رسول خدا صلی الله وعلیه وآله می فرماید: بستر فرزندان خود را از سن ده سالگی جدا سازید، یعنی دو برادر یا دو خواهر یا برادر و خواهر زیر یک لحاف نخوابند (وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۷۱).
۱۰- قطع ارتباط با دوستاني که انسان را به سمت اين گونه رفتارها و افكار دعوت مي كنند و همچنین دوری از موقعيت هایی كه وقتي در كنار آنها قرار مي گيرد اين افكار را برايش تداعي مي کنند.
۱۱- نهایت تلاش خود را بکنید که بیکار نباشید. برای این کار، برای ساعات شبانه روز خود برنامه ریزی کنید. اوقات خود را با مطالعه، گردش با دوستان، ورزش، و... پر کنید.
۱۲- روابط اجتماعی‌تان را گسترش دهید. سعی کنید روابطتان را با دوستان و همکلاسی‌های خوبی که دارید توسعه دهید. با آنان به گردش، سینما، کوهنوردی، شنا، و... بروید و از تنها ماندن دوری کنید. به هر حال، سعی کنید تا حد امکان از انزوا و گوشه‌گیری به در آیید. 

در روزها و موقعيت هاي نخستين، عمل كردن به اين راهكارها و دل بريدن از اين حالت سخت و چه بسا ناممكن جلوه كند اما بايد توجه داشته باشيد كه به گفته ي علي(ع) «با ارزش ترين كارها دشوارترين آنهاست» پس اين حالت نشان از ارزشمندي و اهميت تصميم شخص دارد و بايد در مسير عمل كردن به اين تصميم بجا و ارزشمند گامهاي بهتر و بلندتر بردارد.

نکات مهم و قابل توجه
۱- حساس ترين دوره ي زندگي جواني است مي توان گفت سعادت وشقاوت انسان در اين دوره رقم مي خورد بنابراين درک اين مطلب در پيدا کردن مسيرها وهمچنين کنترل غرايز نقش مهمي دارد.
۲- موارد تحريک کننده اعم از شنيدني ها، خواندني ها، افکار و... همانند جرقه اي است که کنار مواد محترقه قرار گرفته در اين صورت نتيحه اي جز اشتعال و آتش سوزي مورد انتظار نخواهد بود.
۳- معنويات به ويژه نماز نيروهاي خارق العاده اي هستند که خداوند آن ها را قرارداده تا او در دام شياطين گرفتار نشود.
۴- تلقين در جهت منفي و مثبت اثر خود را به همراه دارد پس سيگنال هاي منفي راباید كنار گذاشت.
۵- آنچه اهميت دارد تعديل وکنترل غريزه جنسي است واين مهم ميسر نمي شود مگر با دور کردن نفس از محرمات ومحرک هايي که خود شخص آن ها را بيشتر از همه مي شناسد.
۶- اگر چه لذائذ حرام ونامشروع در ابتدا، قدري خوشايند بوده اما اگر دقت کنيم خواهيم ديد بعد از مدتي پشيماني، ندامت وکدورت رابراي انسان به ارمغان مي آورد.
۷- دستور قرآن براي کنترل غريزه جنسي راهگشا است. قرآن مي فرمايد: جوانان مجرد بايد ازدواج کنند واگر نمي توانند عفت به خرج دهند. در واقع راه سومي وجود ندارد واگر باشد به ضرر انسان مي باشد.
۸- به دستورات شرعي اعتماد كرده و يقين داشته باشيد سعادت شما در گرو اطاعت از دستورات ديني مي باشد.
۹- رسيدگي به خواهش ها نفس را قوي تر کرده وتداوم اين کار باعث ضعيف شدن انسان در مقابل نفس خواهد شد.
۱۰- به خود اميدوار بوده و مصمم باشيد که مي توانيد همه ي گناهان را ترک کنيد.
۱۱- از خداوند وائمه ي اطهار (عليهم السلام) کمک بگيريد و بدانيد اقدام شما براي حل مسايل نفساني نشان از پاک بودن طينت و توجه خداوند به شما است در اين صورت طرد شدن كاملا بي معني خواهد بود.
۱۲- توبه يعني تولد دوباره و باز كردن فصل جديد در زندگي.
۱۳- براي ترك گناه روحيه اي شاد و همراه با نشاط لازم است و با ناراحتي و نا اميدي به جنگ گناهان نمي روند.
۱۴- در خانه خدا هميشه به روي بندگانش باز بوده وخداوند از بازگشت بنده اش بسيار خوشحال مي گردد.
۱۵- فراموش نكنيد بهترين كار كنترل افكار مخربي است كه سراغ انسان مي آيد پس باید اوقات خالي خود را با برنامه هاي مفيد پر کرده، براي زندگي برنامه ريزي داشت و از تنهايي وبيكاري پرهيز نمود.
۱۶- از ازدواج ناامید نباشید. اگر مدتی تمایل خود را به همجنس کنترل کنید، به تدریج خواهید دید که شما هم مانند هر جوان دیگری به جنس مخالف علاقه دارید و خواهان ازدواج هستید.
۱۷- شكست در اين اقدام امري طبيعي است ولي مهم اين است كه شكست باعث پيمودن راه باشد نه توقف در مسير.
۱۸- هر كاري كه عادت انسان شده باشد يك شبه قابل تغيير نيست. در این راه، باید با آگاهی و پشتکار قدم برداشت.
۱۹- باز هم تكرار مي كنم ازدواج بهترين گزينه است.
۲۰- شكست در اين اقدام امري طبيعي است ولي مهم اين است كه شكست باعث پيمودن راه باشد نه توقف در مسير.

منـــابــع:
۱- مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۶۳
۴- حر عاملي، وسائل الشيعه، تهران: مطبعه الاسلاميه، ۱۳۸۴
۵- محمدحسن بن باقر صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دار اکتب الأسلامیه، ۱۳۸۶

بازنشـــر : سایت پرسمان

Share

دیدگاه‌ها

سلام. بابت وقتی که برای این موضوع گذاشتید قابل تقدیر و ستایش است. اما میخواستم این را به عرض شما برسانم که در همه ی سایت هایی که تا الان دیدم سایت های ایرانی و مشاوره ها. همه ی مطالب دقیق کپی از هم هستند و واقعا تکراری و هیچ راه کار واقعی وجود ندارد برای درمان همجنسگرایی بله درست است راه هایی که پیشنهاد می شود برای همجسنباز ها یا بایسکشوال ها می باشد نه افراد همجنسگرایی که از دوران کودکی این حس را داشته اند. بنده خودم سال هاست به این مشکل گرفتارم ایمانم قوی بوده از طریق دین پیگیر شدم داستان ها و تفاسیر آیین های مختلفو خوندم قرآن روایت لوط خوندم علی رغم خجالتم پیش مشاورین و متخصصانی رفتم که واقعا همه ی این ها مسکن بود نه درمان و هیچ چیزیو عوض نکرد الانم واقعا دلم میخواد ازدواج کنم ولی هیچ اطمینانی نیس که وقتی ازدواج کردم از سر بی میلی ام همسرمو طلاق یا آزار ندهم الانم واقعا خسته و سردرگم از مطالب سایت های تکراری شده ام و دنبال یک راه و دلایل جدیدی هستم با تشکر

باسلام و تشکر بابت نظر حضرتعالی...

این موضوع إن شاءالله در سایت خُلُق ضیاءالصالحین(پایگاه تخصصی اخلاق و تربیت) ذیل موضوع اخلاق جنسی مفصلا بهش پرداخته خواهد شد...
موفق باشید

.

دقیقا همدردیم دوست من

سلام داداش میتونم از طریق تلگرام باهاتون صحبت کنم

علیکم السلام
لطفا سوالات اختصاصی خود را بفرستید.... تا در اسرع وقت پاسخ داده شوند..

دوست عزیز اولا بایسکشوال ها توی گروه ال جی بی تی هستن و اصلا با همجنس بازی یکی نیستن دوما همجنس بازی ی نوع اختلال روانی هست ک باید درمان شه این دوستانی ک هرچیزی میشه میگن گناهه و مانند قوم لوط هستید درواقع همجنسبازی رو با همجنسگرایی اشتباه گرفتن همجنسگرایی از شروع تولد تا اخر عمر فرد باهاش هست ی نوع عشق به جنس خوده عشق اصلا گناه نیس این ماییم ک وقتی چیزی برامون قابل درک نیس میگم گناه همجنسگرایی درمانی نداره چون بیماری نیس پس بهتره با خودتون کنار بیاید و اینکه بقیه درکتون نمیکنن رو پای گناه کار بودن خودتون ندونید چون بعضی افراد سوادشو ندارن و باعث عذاب میشن درضمن من خودم بایسکشوال هستم و ظاهرا معنی بایسکشوالو بد فهمیدی یعنی کسی ک به هم میتونه با جنس خود باشه هم با جنس مخالف این به این معنی نیس ک با دوتا جنس در یک زمان باشه درواقع دختر یا پسر بودن فرد براشون فرقی نداره و اعتقاد دارن عشق جنس نمیشناسه موفق باشید :)

مرضی بنام همجنس گرائی
عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نھضت جھانی ھمجنسگرایان است و بدین لحاظ به مثابۀ رجعت جھانی قوم لوط می باشد...

باسلام بنده۳۸سالمه ودرنوجوانی بهم تجاوزشده بود وتا سی سالگی توذهنم علاقه به همجنس وخودارضایی میکردم وهمیشه ناراحتوافسرده بودم ازدواج کردم ویک فرزندهم دارم اماپس از۶سال بایک پسر رابطه داشتم ودوساله واقعا فکروذکرم پسرشده واززندگی خودم سیرشدم والان دوستم اصلا دوست نداردسمت من بیایید ومن عاشقش شدم وباوعده مجبورش میکنم پیشم بیاد وباکس دیگه دوست ندارم رابطه کنم حس زنانه دارم وبه تغییر جنسیت فکرمیکنم اما بخدا زنوبچه امو دوستدارم ظلمی به آنها وبه پسرکردم منو تاخودکشی رسونده امانیازجنسی ام ولم نمیکنه براخانواده ام کم نگذاشتم اما سرد مزاجی نسبت به جنس مخالف منو زده وافسرده کرده کمکم کنید خواهش میکنم

باسلام 

لطفا به این صفحه مراجعه نمائید:
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/22493

سلام

باعرض سلام من پسری ۲۱ساله هستم من یه بوکسور حرفه ای هستم که در خانواده ای مذهبی بزرگ شدم حدود ۲ماهه پیش با یکی هز دوستای جدیدم که ۴ سال ازم بزرگ تره و ازدواج کرده تنها شدم اون از هیکل وچهرم تعریف کرد وحتی لمسمم کرد اوایل فکر میکردم شوخی میکنه ولی دفعه ی بعد وقتی در کمال بی شرمی منو بوسید فهمیدم که یه همجنسگراس وباعث درگیریمون شد وقتی هم که تهدیدش کردم وگفتم که به همسرش میگم اونم تهدید کرد که ابروی خواهرمو می بره خواهش میکنم کمکم کنین بعد از یه مدت که باهاش سرد بودم وارتباط نداشتم یه روز بهم گفت که پشیمونه ومیخواد باهام تنها حرف بزنه منن قبول کردم نمیدونم اونجا چی بهخوردم داد که بیهوش شدم و وقتی به خودم اومدم دیدم لباسامو دراورده خدامیدونه اگر جلوشو نگرفته بودم چی کار میکرد خواهش میکنم به خاطر خدا کمکم کنید اون دوستمه نمی خوام ابروشو جلوی خانوادش ببرم میخوام کمکش کنم که حالش خوب شه.کمکم کنید .این اتفاقات خیلی تاثیر بدی روی روانم گزاشته

روشهای بهبود و درمان همجنسگرایی مردان

مراجعه به روان‌ پزشک

قبل از شروع هر اقدامی حتماً در صورتی که این علائم را در خود یافتید به روان‌پزشک مراجعه کرده و بدون خجالت درباره‌ ی علائم و مشکل خود با او صحبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند که اراده‌ ی خود را تقویت کرده و احساس نکنید که در مواجه با این مشکل تنها هستید.

پررنگ کردن رفتار مردانه

فرد هم‌جنس گرا لازم است با پررنگ کردن مسئولیت پذیری خود، در نقش پدر و یا همسر و پسر خانواده جایگاه خود را در زندگی پیدا کرده و به شخصیت مردانه خود دست یابد.

کنترل افکار هوس انگیز

می‌توانید با انجام کار و تفریحات سالم ذهن و افکار خود را مدیریت کنید.

اجتناب از تنهایی زیاد

گاهی ممکن است در اوقات تنهایی شما روی آورید به دیدن تصاویر و فیلم‌های محرک و یا با خیال پردازی به افکار آلوده بال و پر دهید پس از تنهایی دوری کنید.

از موقع سن بلوغم شروع شده احساس میکنم علاقه به مرد ها پیدا کردم دوست دارم ....، کلا حس داره میره به مرد ها یه تست انجام دادم اسمش تست چهار گانه شخصیتی بود تو اون معلوم میشد ، اما معلوم شد من مرد هستم ، گفته بود برای استرس شدید و وسواس هست به خدا نمیدونم چیکار کنم گیج شدم یعنی کنار بعضی از مرد ها هم بشینم ... دوگانگی برام پیش اومده قبلا اونایی که دوسشون داشتم ، میومدنن خونمون غذا دلم نمکشد ، اوق میزدم ، حالت تهوع میشدم استرسی فهمیدم برای همین حالت هست دیگه دکترم قرص استرس داد به نظرم یکم کمتر شد فعلا قرص مصرف میکنم

اولن ادمین عزیز تمامی مطالب شما کپی شده از سایت های دیگس شاید هم سایت های دیگ از شما کپی کردن به هرحال مطالبی ک در حال منتشر شدن هست غلطه و باعث میشه بیشتر مردم رو به گناه بندازید واقعا کار سختی نیس اینکه همجنسبازی رو از همجنسگرایی تشخیص بدیم این مطالبی ک شما گفتید برای همجنس بازا هست ک در دین گناه محسوب میشه و قوم لوط همجنس باز بودن ن همجنسگرا همجنسبازی ی نوع اخلال روانی هست ک باید درمان شه توش عشق نیستو و فقط برای رفع شهوت با همجنس خودشون رابطه برقرار میکنن قوم لوط هم بدون درنظر گرفتن جنس و احساسات به همدیگه تجاوز میکردن اما همجنسگرایی افرادی هستند ک از وقتی به دنیا میان تا اخر عمرشون عاشق همجنس خودشون میشن واقعا عشق گناهه از نظر شما؟ همجنسگراها هیچ فرقی با استریت ها ندارن(گرایش به جنس مخالف) بهتره یکم با عقل و منطق رفتار کنیم

اولاً در انتهای مطلب نگاه کنید متوجه می شوید که این مطلب بازنشریه (بازنشـــر : سایت پرسمان) 
ثانیاً ربطی به ادمین و ... نداره به هر حال این هم یه مقاله است که یکی از دوستان زحمت بازنشرشو کشیده اند..
ثالثاً منطق و عقل ونه که در پاسخگویی و صحبت و ... تماماً مراعات اخلاق و ادب بشه و اینکه همجنس بازی با همجنس گرایی فرق داره، بله هنر شاقی نیست تشخیص آن... گرایش و ارتکاب ... کاملا متفاوته و تا به مرحله ارتکاب خاصی و نیت خاص و نگاه خاصی نرسه در وهله اول گناه نیست و در ادامه می تونه زمینه گناه باشه پس... 
رابعاً دین اسلام کامل ترین دینه و برای هر سوالی پاسخی درخور و عقلانی و وحیانی داره که هیچ جا لنگه آن یافت نمی شود..
-----------------------
در مورد حرام بودن هم همین نکته را کافیست بدانید که حرام یعنی شکستن حریم ها و اگر همین گرایش به همجنس موجب شکستن حریم شود ؛ چه در مرد و چه در زن، موجب حرمت می شود... لذا شما هم بهتره فتوا صادر نکنید... اگر حریم حفظ شود و روابط در حد افراط و نیت خاصی در پشت آن نباشد شاید بلامانع باشد، ولی دقت کنید که هر رفتاری و کنشی ممکنه واکنشی را در پی داشته باشه... که آن واکنش دیگر در دست شما نخواهد بود...ما باید همه جوانب را درنظر بگیریم .. مقدمه گناه خودش گناه محسوب میشه بله، وقتی عامدانه ما بخواهیم بدون در نظر گرفتن حریم ها مقدمه گناه را فراهم سازیم گناهکار می شویم .

حرف زیاده و جواب زیاده برای شما ... ولی تا اینجا فکر کنم کافی باشه ...

ما مطالب زیر را برای خیلی ها پیشنهاد دادیم که مطالعه نمایند:
همجنس گرایی و همجنس بازی - ارضای میل جنسی
همجنس گرایی و همجنس بازی - آثار هم جنس خواهی
همجنس گرایی و همجنس بازی - امراض و بیماری های همجنس بازان
همجنس گرایی و همجنس بازی - همجنس گرایی از دیدگاه قرآن
همجنس گرایی و همجنس بازی - فلسفه همجنس گرایی
همجنس گرایی و همجنس بازی - همجنس بازی از دیدگاه روایات
همجنس گرایی و همجنس بازی - همجنس گرایی از دیدگاه جامعه شناسی
همجنس گرایی و همجنس بازی - راههای پیشگیری از همجنس گرایی

من یکی از فامیلهای نزدیکم همجنسباز شده واقعا داغون شدم فهمیدم .واقعا نمیدانم چطور کمکش کنم به فطرتش برگرده .هرکاری میکنم راضی نمیشه بیاد پیش روانپزشک کار من همش شده. گریه وزاری اخه یه مرد هیکلی گه خودش هم میگه ************** .چرا خدا کمک نمیکنه این بیماری چیه افتاده تو جامعه قبلن چرا نبود این مجازی چی بود امد همه دیوانه شدم