صوت/ جریان انقلاب- مقام معظم رهبری

صوت/ جریان انقلاب - مقام معظم رهبری

 

انقلاب یك جریان است، همه جا همین‌جور است؛ یك جریان است، یك حادثه نیست، لكن این جریان در بسیاری از جاها در وسط راه متوقف می‌ شود. به تاریخ انقلاب‌ های گوناگون، انقلاب‌ های بزرگ نگاه كنید؛ وسط راه متوقف می‌ شوند. یك عده‌ ای به یك پیروزی می‌ رسند، دل خوش می‌ كنند، از مردم فراموش می‌ كنند، مردم یواش‌ یواش صحنه را رها می‌ كنند؛ تمام می‌ شود.
انقلاب كبیر فرانسه كه در قرن هیجدهم- اواخر قرن هیجدهم- شروع شد، در اوائل و اول قرن نوزدهم زایل شده بود، از بین رفته بود، چیزی ازش باقی نمانده بود. علیه سلطنت دیكتاتوری قیام كردند، سلطنت را زائل كردند، بعد از حدود پانزده سال، یك پادشاه مقتدر مستبد دیگری به نام ناپلئون بناپارت آمد سر كار. دهها سال این‌ها گرفتار بودند، بعد یواش‌ یواش، بتدریج توانستند یك‌جوری خودشان را از بخشی از آن مسائل كنار بكشند.
انقلابها نمی‌ مانند؛ نیمه‌ كاره رها می‌ شوند؛ چون ایمان نیست؛ چون آن عروه‌ ی وثقی نیست. این انقلاب در بین مردم ما ماند و روز به روز شاداب‌ تر شد و كارائی خودش را روز به روز بیشتر نشان داد.

 

مربوط به: ‌بیانات در دیدار مردم تبریز - 1386/11/28

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.