صوت/ بهمن سال ۱۳۵۷ - مقام معظم رهبری

صوت/ بهمن سال ۱۳۵۷ - مقام معظم رهبری

 

روز نوزدهم بهمن که از یک حرکت شجاعانه‌ ی نیروی هوائی در سال ۵۷ آغاز و ماندگار شد، یک روز پرمضمون و پرمعنائی است. آن برادران شجاعی که در آن روز وارد میدان مبارزه شدند و در کنار مردم نقش ایفا کردند، در واقع دو کار مهم انجام دادند: یکی هویت‌ سازی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود؛ معرفی یک هویت جدید و نوین که مردم تا آن روز با این هویت آشنا نبودند. غالباً مردم در مورد سازمانها و تشکیلات گوناگون، ویترینها را می‌ بینند. ویترینها آن روز ویترینهای خوبی نبودند. در درون و در عمق ارتش جمهوری اسلامی، انسانهای مؤمن، انسانهای مستقل و آزاده، بسیار زیاد بودند، که با همان آرمانهای ملت ایران زندگی می کردند، با همان آرمانها تلاش می کردند؛ منتها فرصتهائی لازم بود تا اینها بتوانند خود را نشان بدهند. یک چنین ظرفیت عظیمی در ارتش بود. مردم این ظرفیت را نمی شناختند. حرکت آن روز جوانان نیروی هوائی - که من از نزدیک شاهد آن بودم - یک هویت جدیدی را برای ارتش تعریف کرد؛ این مسئله‌ ی مهمی است. بعد هم همین هویت در طول سالهای بعد - چه در طول دوران جنگ هشت ساله و دفاع مقدس، چه بعد از آن، و چه قبل از آن - روزبه‌ روز تقویت شد. و می خواهم عرض کنم که حتّی سالهای بعد، درخشندگی و نمایانی این هویت بیشتر هم شد.
دومین مطلبی که آن روز به وسیله‌ ی این حرکت ثابت شد و به وجود آمد، عبارت بود از جریان‌ سازی. خاصیت انسان زنده این است که در محیط خود، در شعاع وجودی خود تأثیر می گذارد و جریان ایجاد می کند؛ حرکت او به جلو، حرکتهائی را به جلو به وجود می‌ آورد. این کار، آن روز اتفاق افتاد. بدون شک این کاری که در روز نوزده بهمن در مدرسه‌ ی علوی خیابان ایران در حضور امام انجام گرفت، در حادثه‌ ی بیست و دوم بهمن تأثیر داشت. در آن شبهای بیست و یکم و بیست و دوم، من می شنفتم و می دیدم کسانی را که در این خیابانهای منتهی به مقر امام می‌ آمدند و فریاد می زدند که مردم را در خانه‌ هایشان بیدار کنند؛ می گفتند که جوانان نیروی هوائی - همافران و افسران - در خطرند؛ چون مورد تهاجم قرار گرفته بودند. این خیلی معنا دارد. این حرکت، این جریان عظیم را به وجود آورد؛ تحرک جدیدی و روحیه‌ ی تازه‌ ای ایجاد کرد.

 

مربوط به :بیانات دردیدار فرماندهان وخلبانان نیروی هوایی ارتش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹

Share