صوت/ ترتیل کل قرآن به صورت «جزء به جزء» با نوای استاد منشاوی

پیوستاندازه
Audio icon صوت/ ترتیل جزء اول6.56 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء دوم6.4 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء سوم7.19 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء چهارم7.39 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء پنجم6.79 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء ششم6.96 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء هفتم7 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء هشتم6.51 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء نهم6.22 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء دهم6.23 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء یازدهم7.14 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء دوازدهم7.76 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء سیزدهم7.07 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء چهاردهم5.92 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء پانزدهم6.58 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء شانزدهم6.69 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء هفدهم6.48 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء هجدهم6.72 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء نوزدهم6.19 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیستم6.13 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و یکم6.09 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و دوم6.5 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و سوم6.89 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و چهارم5.9 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و پنجم6.17 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و ششم6.14 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و هفتم6.71 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و هشتم6.46 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء بیست و نهم7.42 مگابایت
Audio icon صوت/ ترتیل جزء سی ام7.45 مگابایت

دانلود صوت ترتیل کل قرآن به صورت «جزء به جزء» با نوای استاد منشاوی

Share

دیدگاه‌ها

سلام
عالی بود خداخیرتون بده

علیکم السلام
موفق و موید باشید إن شاءالله

کاربران عزیز! به دلیل امتناع از پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا روی تبلیغات یکتانت کلیک نکنید