کلیپ تصویری / به نام من! - حجت الاسلام پناهیان (+ متن)

این فیلمنامه را کی نوشته؟ پولش را کی می خواهد ببرد؟ من بیشتر ایده هایش را دادم! آخر یعنی که چی؟ این کار صورت بگیرد به نام کی تمام می شود؟ گاهی می آمدند تعداد فراوانی از مؤمنین خدمت ائمۀ هدی، دعوت می کردند از حضرت، که بلند شوید قیام بکنید، حضرت روی جمع کثیر مؤمنین رسماً حساب نمی کردند. از ارتباط بین آنها سؤال می کنند. کافی نیست ارادت به امام باقر داشته باشی. کافی نیست ارادت به امام صادق داشته باشی. ارتباط شما با هم چگونه است؟

می گفتند خب ما ارتباطمان خیلی خوب است. حضرت چی فرمودند؟ فرمودند آیا شما به سادگی از دارایی های همدیگر استفاده می کنید؟ یعنی بدون اجازۀ هم دست توی جیب همدیگر می کنید؟ گفتند نه! خب این نمی شود. فرمود ولی یاران آخرین امام ارتباطشان با هم اینجوری است؛ راحت از پول های همدیگر برمی دارند. دوستان من! مسئله پول نیست ها! پول یک نماد است، یک شاخص است، برای ارتباط راحت آنها. آیا شما به سادگی از دارایی های همدیگر استفاده می کنید؟

منظورشان چیه؟ بنده عرض می کنم منظورشان تشکیلات است. چطور؟ در یک تشکیلات اعضای این تشکیلات از دارایی های همدیگر استفاده می کنند. مثلاً من استعداد طراحی دارم، این استعدادم را می آورم به مشارکت می گذارم. یک کس دیگر استعداد نقّادی دارد، نقّادیِ آن می آید طراحی من را تکمیل می کند. یک کس دیگر استعداد پشتیبانی دارد. اینها دارند از استعدادهای هم استفاده می کنند!

چرا تشکیلات شکل نمی گیرد؟ چون هر کسی استعداد خودش را در چنگش نگه داشته در بغلش نگه داشته نمی خواهد با کسی مشارکت کند! می گوید بعد این کار صورت بگیرد به نام کی تمام می شود؟ به نام تشکیلات. می گوید من تشکیلاتی کار نمی کنم. این باید برای من ثبت بشود! من! کارها و توانایی های خودم مال خودم هست!

دو سه نفر با هم می نشینند فیلمنامه می نویسند دعوا می کنند آخر سر؛ در اینجا نه ها! در کرۀ مریخ، که این فیلمنامه را کی نوشته؟ پولش را کی می خواهد ببرد؟ می نشیند فکر می کند می گوید «ولی مساوی ما این فیلمنامه را ننوشتیم ها! می دانی؟ من بیشتر ایده هایش را دادم!» آخر یعنی که چی؟ من فیلمنامه را ایده های بیشترش را من بدهم، بنویسم، بعد پولش مساوی تقسیم بشود. دفعۀ بعد یک نفری می نویسم. یعنی نمی خواهی بگذاری دیگری دست توی جیب استعدادهای تو بکند!

بعد دارم به عنوان نمونه برای شما می گویم. یاران حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا این ارتباط تشکیلاتی را دارند. آقا شما از کجا درآوردی اینها ارتباط تشکیلاتی با هم دارند؟ از سخن امام باقر(ع) که به یاران خودشان فرمودند: «شما دست توی جیب هم نمی کنید.» و من تعریفم از تشکیلات این هستش که یک گروهی هستند که دست توی جیب همدیگر می کنند. مالی نه، استعدادی. آن که مهمتر از مالی است!

ما حاضر نیستیم با هم مشارکت کنیم تا قوی بشویم! هر کدام به تنهایی می خواهیم قوی بشویم. وقتی که می بینید دشمنان دین در طول تاریخ با هم مشارکت می کنند و فعّالیت تشکیلاتی انجام می دهند تا کار را پیش می برند بدانید که در جبهۀ مقابل هم تا این مشارکت انجام نگیرد کار پیش نمی رود. ما حاضر نیستیم با هم مشارکت کنیم تا قوی بشویم. هر کدام به تنهایی می خواهیم قوی بشویم!
-----------------------------------
تولید: هیئت محبین اهلبیت
مدت زمان: 04:50 دقیقه
منبع: هنر تعامل و حماسۀ تعالی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.