صفحه یادداشت علی حسن زاده

فضایل امام علی علیه السلام از زبان اندیشمندان غیرمسلمان/ بخش دوم

فضایل امام علی علیه السلام از زبان اندیشمندان غیرمسلمان/ بخش دوم

بخش دوم از مقاله فضایل امام علی علیه السلام از زبان اندیشمندان غیرمسلمان از دریای بیکران فضایل آن حضرت در این نوشتار تقدیم حضورتان می گردد...

حضرت علی (علیه السلام) شخصیتی بزرگ و بی بدیل است که در طول تاریخ همواره مورد مدح و ستایش بزرگان قرار گرفته و حتی  کسانی که به امامت علی (علیه السلام) باور ندارند نیز ، او را در نوع خود یگانه و بی نظیر می دانند.

تصویر کوچک(اجباری): 
امیرالمومنین علی علیه السلام, حضرت علی علیه السلام, امام علی(علیه السلام)
Share

عدالت و حکومت از دیدگاه علی علیه السلام بخش دوم

عدالت و حکومت از دیدگاه علی علیه السلام بخش دوم

با اندک تأملی در کلمات و بیانات امیر بیان علی (علیه السلام) به روشنی این نکته به دست می آید که مسأله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژه ای نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدی مهم است که اگر تمام تلاشها و مجاهدات علی (علیه السلام) را در راه تحقق آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم. حکومت بدون عدالت برای آن حضرت، از آب بینی حیوان یا کفش کهنه، کم بهاتر می نمود.

تصویر کوچک(اجباری): 
امیرالمومنین علی علیه السلام, حضرت علی علیه السلام, امام علی(علیه السلام)
Share

عدالت و حکومت از دیدگاه علی علیه السلام بخش اول

عدالت و حکومت از دیدگاه علی علیه السلام بخش اول

با اندک تأملی در کلمات و بیانات امیر بیان علی (علیه السلام) به روشنی این نکته به دست می آید که مسأله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژه ای نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدی مهم است که اگر تمام تلاشها و مجاهدات علی (علیه السلام) را در راه تحقق آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم. حکومت بدون عدالت برای آن حضرت، از آب بینی حیوان یا کفش کهنه، کم بهاتر می نمود.

تصویر کوچک(اجباری): 
امیرالمومنین علی علیه السلام, حضرت علی علیه السلام, امام علی(علیه السلام)
Share

حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام بخش دوم

حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام بخش دوم

حکومت از دیدگاه امام علی (علیه السلام) امری گریز ناپذیر بوده و حکومت را تنها شایسته کسانی می داند که دارای سه شرط: توانمندی، علم و عدالت باشند. به عبارت دیگر ملاک و شأنیت برای تصدی حکومت شایستگی است نه انتخاب گروه خاص و یا شخص خاص و یا به صورت موروثی.

تصویر کوچک(اجباری): 
امیرالمومنین علی علیه السلام, حضرت علی علیه السلام, امام علی(علیه السلام)
Share

حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام بخش اول

حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام بخش اول

حکومت از دیدگاه امام علی (علیه السلام) امری گریز ناپذیر بوده و حکومت را تنها شایسته کسانی می داند که دارای سه شرط: توانمندی، علم و عدالت باشند. به عبارت دیگر ملاک و شأنیت برای تصدی حکومت شایستگی است نه انتخاب گروه خاص و یا شخص خاص و یا به صورت موروثی.

تصویر کوچک(اجباری): 
امیرالمومنین علی علیه السلام, امام علی(علیه السلام), حضرت علی علیه السلام
Share

فضایل امام علی علیه السلام از زبان اندیشمندان غیرمسلمان/ بخش اول

فضایل امام علی علیه السلام از زبان اندیشمندان غیرمسلمان/ بخش اول

بخش اول از مقاله فضایل امام علی علیه السلام از زبان اندیشمندان غیرمسلمان از دریای بیکران فضایل آن حضرت در این نوشتار تقدیم حضورتان می گردد...

حضرت علی (علیه السلام) شخصیتی بزرگ و بی بدیل است که در طول تاریخ همواره مورد مدح و ستایش بزرگان قرار گرفته و حتی  کسانی که به امامت علی (علیه السلام) باور ندارند نیز ، او را در نوع خود یگانه و بی نظیر می دانند.

تصویر کوچک(اجباری): 
امیرالمومنین علی علیه السلام, حضرت علی علیه السلام, امام علی(علیه السلام)
Share

شرایط و آداب انفاق از منظر قرآن و روایات

شرایط و آداب انفاق از منظر قرآن و روایات

شرایط و آداب انفاق از منظر قرآن و روایات بخش پنجم از مقاله جایگاه و ارزش انفاق می باشد، که این مسئله را از حیث شرایط آن از منظر قرآن و روایات بررسی می نماید...

تصویر کوچک(اجباری): 
احسان و نیکوکاری , انفاق
Share

 ویژگی های مهم انفاق

 ویژگی های مهم انفاق

ویژگی های مهم انفاق بخش چهارم از مقاله جایگاه و ارزش انفاق در قرآن و روایات می باشد، که به مباحث انفاق از حیث ویژگی های مهم در انفاق می پردازد...

تصویر کوچک(اجباری): 
احسان و نیکوکاری , انفاق
Share

مراتب پاداش انفاق

مراتب پاداش انفاق

مراتب پاداش انفاق بخش سوم از مقاله جایگاه و ارزش انفاق در قرآن و روایات می باشد، که به مباحث انفاق از حیث مراتب و هدف از آن می پردازد...

تصویر کوچک(اجباری): 
مراتب و پاداش انفاق
Share

جایگاه و ارزش انفاق

جایگاه و ارزش انفاق

انفاق به اندازه ای دارای ارزش و جایگاه والایی هست که خداوند متعال در کنار نماز به انفاق توجه می ‌دهد تا ارزش و اهمیت آن را تبیین کند. انفاقی، مثبت و مورد نظر قرآن است که در راستای کمالات الهی باشد....

جایگاه و ارزش انفاق

تصویر کوچک(اجباری): 
جایگاه و ارزش انفاق در آیات و روایات
Share