شعر در مورد پرستار

تاجر عشقیم و کالای وفا داریم ما

 

اصلا ای اهل عالم کیمیا داریم ما

بارش مهریم بر درمانده ها و دردمند

چشم یکسانی بر فقر و غنا داریم ما

سرو ایستاده بپائیم تا بخوابد مهر و ماه

چشم ما نرگس ندارد ادعا داریم ما

شام تاریک است و درد سنگین و ما درد آشنا

اندر آن تاریکی ظلمت خدا داریم ما

با صدای پای ما خورشید برخیزد ز خواب

با نماز صبح بیماران صفا داریم ما

مونس ما آه یلدا و حدیث درد و رنج

همنشینی با نوای بی نوا داریم ما

پای هر تختی دمی درد دلی باید شنید

گوش عادت کرده ای با لهجه ها داریم ما

نیستی ای دوست تا اشکش ببینی در سپاس

ما چنین دردانه را اشک خدا داریم ما

این سجایا را پرستار از برای خود نگفت

این اقلی بود در تقدیر ایشان که رجا داریم ما

خط فاصل

 

شعر در مورد پرستاران

خط فاصل

ای پرستار عزیز که همه می گویند

تو به یک شاخه گل می مانی

تو به یک تیر آهن بیشتر می مانی

تا به یک شاخه گل

این چه شاخی است که از شب تا صبح

سر پا تک نفره شیفت دهد

آن هم اندر بخشی که تمامی مریضانش نیز

پایشان بر لب گور ابدی می لغزد

و آن چه شاخی است که در بخش پر جراحی

که مرتب و سی و اندی بیمار

خط فاصل

 

شعر در مورد پرستار

خط فاصل

او پرستاراست

شبها بیدار است

با مهربانی

فکر بیمار است

او مهربان است

شیرین زبان است

مثل فرشته

در آسمان است

چراغی در دست

می گیرد هر شب

همیشه دارد

 لبخندی بر لب

سر تا پا سفید

می پوشد لباس

رنگ لباسش

مثل گل یاس

او به بیماران

دوا  می دهد

با مهربانی

غذا می دهد

او پرستاراست

شبها بیدار است

خط فاصل

 

شعر در مورد روز پرستار

خط فاصل

یک سبد چلچله نا آرام
دشت افسانه تابستانم
آفتاب افق مهر و جنوب
می شوم روشن و چون شمع شمـــال
من پرستار تپش های طلوع سحــــرم
من نگهبان قفس های تو و عاطفه ام
همچو مرغ نسبی 
من تو ام

خط فاصل

 

شعر طنز در مورد پرستاری

خط فاصل

ای لباس سپید فرشتگان بر تن! / قلب بر کف به عشق بیماران!

روز تو روز یاس سپید / روز عشق و ایثار، روز امید و نوید

خط فاصل

 

شعر کوتاه در مورد پرستار

خط فاصل

گه دایه شوی / گهی پرستار

خط فاصل

 

شعر درباره پرستار

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

گر پرستار بر مریض همدم بود

بهتر از دارو بر او مرهم بود

گر پرستار را ببخشایند بهشت

بهر اینکارش بهشت هم کم بود

خط فاصل

 

شعر درباره پرستاری

خط فاصل

ای پرستار تو یکی شاخه گل

در ره طوفان حوادث هستی

گله از دست حوادث که نشاید کردن

باغبان اما چه ؟

یک نفر نیست که پرسر قربان

شاخه گلهای خود را دریابد

همگی پژمردند

همگی تشنه کارانه ویارانه مسئولینند

بیست و سی ساعت مازاد

اگر هم هر ماه  مرحمت فرمایی

سخت شرمنده اخلاق شما می گردیم

راستی سقف اضافه کاری آنقدر کوتاه است

که اگر برخیزم می خورد بر یر من

گویا این قانون آمده تا بخورد بر سر ما

خط فاصل

 

شعر در مورد پرستار

خط فاصل

یک روز بسیار

بیمار بودم

رنجور و خسته

تبدار بودم

یک دکترخوب

حال مرا دید

فوری برایم

یک نسخه پیچید

با آن که بسیار

بیمار بودم

از درد آمپول

بیزار بودم

آمپول به من زد

خانم پرستار

تا که نباشم

رنجور و بیمار

«خانم» پرستار

بس نازنین است

مثل فرشته

روی زمین است

پروردگارا

نامت دوایم

یادت همیشه

داده شفایم

خط فاصل

 

شعر کودکانه در مورد پرستار

خط فاصل

به نام قادر سبحان و ستار

ز لطف و رحمتش خلقی پرستار

میان بوسِتانی سبز و پر گل

گلی را هدیه کرد از عشقِ سر شار

محبت در دلِ پاکش زند موج

طریقِ عشقِ او شد وصفِ گفتار

نه روز آسایشی بهرش نهاده

نه شب خوابی بوَد همواره بیدار

شریک درد و رنج دیگران است

تمام لحظه هایش وقفِ ایثار

بُود لبخندِ او تسکینِ دلها

محبت از وجودش شد پدیدار

پری آسا سبک بال و سبک گام

میان دردِ مندان اوستِ هوشیار

پراز مهرو سپید قلب و سپید پوش

صبور و پر تحمل است و بردبار

پرستار مظهر عشقِ خداییست

ز شور عشق خالق گشته سر شار

بُود فرخنده بر تو زادِ روزت

زنم بوسه به دستانت پرستار

خط فاصل

 

شعر در مورد پرستاری

خط فاصل

درودهای خدا بر تو پرستار / که هستی ناجی و دلسوز بیمار

ادامه می دهی راه کسی را / که هست الگوی صبر و عشق و ایثار

خط فاصل

 

شعر زیبا در مورد پرستار

خط فاصل

اگر پرورد دیگری را همان

پرستار باشد چو تو بی گمان

خط فاصل

 

شعر در مورد پرستار

خط فاصل

واژه ی زیبای “پرستار” یعنی :
پ : پیمان خون بستن برای مهر و ایثار
ر : رفتن به سوی خدمت خلق
س : سربلند و ساده زیست و سختکوش
ت : تکمیل کننده کار طبیبان
ا : الگوی او ، مظهر تقوا زینب کبری (س)
ر : راضی و خوشنود از رحمت خدا
“روز پرستار مبارک”

خط فاصل

 

شعری درباره پرستار

خط فاصل

ای پرستار یقینا تو به یک شاخه گل می مانی

و اگر نیک ببینیم به قول سعدی رحمه اله علیه

تو در میان گلها چون گل بی خاری

اما خبر نداری

ای پرستار کمی نیز ز کارتو شکایت دارم

من به آمپول دیازپام قسم خواهم خورد

پشت چشمان تو هر شب باز است

و سرم ها همه D/C شدو است

قرص وآمپول ده ونیمه شب جمله با هم بدهی

از TPR چه بگویم که بسی دلگیرم

این علائم که حیاتی هم است

کنترل  می کنی از راه بعید 

 وقت ادمیت مریض

خنده را با فانوس در رخت باید جست

خط فاصل

 

شعری درباره پرستار

خط فاصل

مثل غزل مثل سپیده مثل آبی
آیینه ای صبحی تو جان آفتابی
پاکی صبوری مهربانی باصفایی
تو یک پرستاری تو یک مفهوم نابی
رو. پرستار بر سپید پوشان دل پاک مبارک

خط فاصل

 

شعر کودکانه در مورد روز پرستار

خط فاصل

پرستار افسانه نبود

پرستار بیگانه نبود

لحظه ها بوی عطرش

پرستار شبنامه نبود

پرستار، روشن بود

صفای لحظه ها با او

پرستار بال پروانه ها

پرستار صفای میخانه ها

پرستار روشنی شبانه ها

مهمان می شود بر دل

روح بزرگ سر تعظیم

از نور مهر او

پرستار نور و بینایی

پرستار شور و رهایی

قبلکه گاه پاکی زن و مرد

پرستار حور و زیبایی

قلب معرفت گیرد از صفایش

تمامی معرفت در او

پرستار مهد یک شهید

پرستار شهد یک نوید

دم مسیحایی ز دامنش

پرستار دهد یک فرید

سخن از دل بود…

پرستار پاک بود و پاک

خط فاصل

 

شعر درباره روز پرستار

خط فاصل

کشد گرد اندیشه پرگار مرگ

همه حکمت او پرستار مرگ

خط فاصل

 

شعر در مورد پرستار

خط فاصل

پرستاری یعنی
ابری که می بارد و بی هیچ انتظاری می رود !

خط فاصل

 

شعر زیبا در مورد روز پرستار

خط فاصل

ای پرستار  پرستار نبایست که بد خو باشد

جان من این روشی نیست که نیکو باشد

دوستان شعر مرا یا که نشنیده بگیرید و یا

نیک درباره آن فکر و تامل بکنید

خط فاصل

 

شعر طنز در مورد روز پرستار

خط فاصل

نرگس بیمار تو گشته پرستار من

تا چه کند این طبیب با دل بیمار من

خط فاصل

 

شعر کوتاه در مورد روز پرستار

خط فاصل

ای بجانت لذت ایمان حرام

ای پرستار بتان سیم خام

خط فاصل

 

شعری درمورد روز پرستار

خط فاصل

درودهای خدا بر تو پرستار
که هستی ناجی و دلسوز بیمار
ادامه می دهی راه کسی را
که هست الگوی صبر و عشق و ایثار

خط فاصل

 

شعر و دکلمه در مورد روز پرستار

خط فاصل

ای زهرای(س) مستوره مرضیه

ای ام ابیها ای پرستوی پرستار پدر

بعد سوگ پدر، چه تسلی دادند این قوم !

غم فقدان پدر، غم غربت مقتدای قرآن

خط فاصل

 

شعر در باره ی روز پرستار

خط فاصل

کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند،
خواه نیاز او برآورده شود یا نه، همانند روزی که
از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد . . .
خوش به حالت و روزت مبارک!

خط فاصل

 

شعر کوتاه درباره پرستار

خط فاصل

جان پرستاری تن کرد همی

چو خود افتاد، پرستار نداشت

خط فاصل

 

شعر درباره پرستاران

خط فاصل

عشق 
بین دو معشوق
همچو قلب یک انسان در اغماست
که شاید
عاشق و معشوق 
به یکدیگر برسند 
یا شاید پرستار، با اندوه فراوان
یا بی تفاوت
دستگاه را قطع کند

خط فاصل

 

شعر در مورد پرستار

خط فاصل

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟  گفت: وسیع تر از من است
از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است
از آینه پرسیدم پرستار کیست؟  گفت: پاک تر از من است
از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال تر از من است
از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربانتر از من است
از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟  گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست
ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا

خط فاصل

 

شعر درباره ی پرستاری

خط فاصل

پرستار نعلین زرین بدست

به پای ایستاده سرافگنده پست

خط فاصل

 

شعر در مورد شغل پرستاری

خط فاصل

این حرفه پرستارى، ترکیب عجیبى است:
از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت،
و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت.

خط فاصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.