غلط های املایی که معنای کلمات را تغییر می دهند

انجمن‌ها: 

غلط های املایی که معنای کلمات را تغییر می دهند

 

این روزها غلط های املایی و نگارشی زیادی در فضای مجازی دیده می شود. گاهی این غلط های املایی که در برخی کلمات دیده می شود، معنای کلمه را تغییرمی دهد و گاهی تنها یک غلط املایی است که بر اثر ناآگاهی یا بی سوادی نگارنده آن به وجود آمده است. با کمی دقت بیشتر هنگام نوشتن کلمات می توان میزان این غلط های املایی را کاهش داد.

مرتبط: 4 اصطلاح غلط و نیاز به اصلاح

غلط های املایی که معنای کلمات را تغییر می دهند

نوشتن آقا به صورت « عاغا» 

این شیوه نگارش کلمه «عاقا» در فضای مجازی دیده می شود. این کلمه هم مانند  «آیا»  به جای اینکه با « آ » نوشته شود با « عا » نوشته شده. این هم یکی از غلط های رایج این روزهاست. در نگارش کلمه « عاغا » می بینیم علاوه بر اینکه حرف « آ » را در این کلمه اشتباه نوشته اند، حرف « غ » را هم به جای « ق » به کار برده اند. همین مسئله باعث اختلاف معنایی در کلمه شده است. بنابر آنچه در فرهنگ معین آمده است « آقا » به معنای برادر بزرگتر، برادر مهتر ، امیر، رئیس، بزرگ قوم و عنوانی که برای احترام و تفخیم به اول یا آخر اسم می افزایند مانند آقا محمد با حرف « ق » نوشته می شود و کلمه « آغا » در معنای مقابل آن به معنی خاتون، بی بی، سیده، بیگم، خانم، زن ، زوجه، حرم و عنوانی است که به دنبال یا در ابتدای اسامی خواجه سرایان افزوده می شد مانند مبارک آغا، آغا الماس و غیره.

غلط های املایی که معنای کلمات را تغییر می دهند

نگارش دقیقاً به صورت دغیغا

این شیوه نگارش یکی از غلط های املایی رایج است که در فضای مجازی دیده می شود. از آنجا که فارسی زبانان حرف « ق » و « غ » را به یک صورت تلفظ می کنند، در نگارش کلماتی که در حروف آن « ق » و « غ » دیده می شود اشتباه می کنند و این دو حرف را به جای یکدیگر به کار می برند. در این کلمه اختلاف معنایی بر اثر کاربرد « غ » به جای « ق » به وجود نیامده است و تنها با یک غلط املایی رایج مواجه هستیم.

غلط های املایی که معنای کلمات را تغییر می دهند

علامت تنوین

باید علامت تنوین را برای کلمات عربی به کار برد؛ وقتی این علامت را برای کلمات فارسی مانند گاهی و جان به کارمی بریم و کلمه را به صورت گاهاً، جاناً یا خواهشاً می نویسیم، این نوع نگارش یک غلط دستوری است؛ چون استفاده از این علامت تنوین در کلمه های فارسی جایز نیست. بنابراین باید به جای «گاهاً» نوشت «گاهی» یا به جای «خواهشاً» نوشت «خواهشمندم» یا «خواهش می کنم».

غلط های املایی که معنای کلمات را تغییر می دهند

کابرد جزو به جای جزء

شاهدیم در متن ها کلمه «جزو» را به جای «جزء» به کارمی برند؛ در صورتی که اصل کلمه در زبان عربی «جزء» است نه «جزو». فارسی زبانان از قدیم این کلمه را با «واو» پایانی و به صورت «جزو» به کار می برند. از این رو درباره  جزو چیزی بودن و جزء چیزی بودن باید گفت هردوی این عبارات صحیح است.

غلط های املایی که معنای کلمات را تغییر می دهند

نوشتن توفان به جای طوفان

این دو کلمه شاید به نظر یکسان باشد و تنها تفاوت دو کلمه را در حروف « ت » و « ط » ببینیم. تفاوت میان دو کلمه تنها در تفاوت میان دو حرف نیست؛ تفاوت از زمین تا آسمان است. توفان کلمه ای عربی و به معنای غران و دمان است و ارتباطی با کلمه طوفان به معنای باد و باران شدید ندارد. این واژه صفت فاعلی از کلمه توفیدن به معنای فریاد بلند کشیدن یا غریدن و خروشیدن است.

پیشنهادی: غلط های مصطلحی که در زبان فارسی رایج شده اند

Share