آیت الله خامنه ای

مرگ , یاد مرگ

باهوش ترین مؤمنان - مقام معظم رهبری + فیلم و متن

 انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب

انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی (۱۳۶۸شمسی)

كفاره روزه

ناتوانی در پرداخت کفاره روزه ​مطابق نظر آیت الله خامنه ای

24. درباره اولیاء مسجد

واقف و بانی مسجد

درباره حفظ حرمت مسجد

نجس کردن مسجد

22. درباره عبادت در مسجد

نماز خواندن در مسجد

درباره مخارج مسجد

موقوفات

20. درباره مسجد سازی

ثواب ساختن مسجد