احکام

ترک یا ابطال روزه

 سوال: کسی‌ که از روی‌ عمد، روزه های‌ خود را نگرفته، تکلیفش چیست؟

ترک یا ابطال روزه

سوال: روزه هایی‌ که در اوایل سن تکلیف به جا نیاورده ام، علاوه بر قضا کفّاره هم دارد؟

شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی

آیةالله العظمی امام خمینی (قدّس سرّه):