احکام

فلسفه و حکمت احکام

اگر تقليد اين همه اهميت دارد چرا در اصول دين جايز نيست و در فروع دين جايز است؟
پاسخ اين سوال در ضمن نکات زير بيان مي شود.

فلسفه و حکمت احکام

جايگاه فلسفه احکام در قرآن کريم چگونه است؟

فلسفه و حکمت احکام

آيا فلسفه احكام در متون ديني بررسي شده است و آيا علت هاي بيان شده در كتاب علل الشرايع علمي است يا با استناد به سنت است و بدون دلايل علمي؟

فلسفه و حکمت احکام

فلسفه احکام را چگونه مي توان فهميد و روش هاي آن چيست؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

استخاره در لغت به معنای طلب خیر و نیکی جستن است اما در اصطلاح رایج برای رجوع به قرآن و مشورت و راهنمایی گرفتن از خداوند جهت ترک یا انجام امور به کار می‌ رود.

ورزش و مسابقات (3)

سوال: ما در بعضی‌ از مواقع که رفقا با هم هستیم قرعه می‌ زنیم و یکی‌ از رفقا برای‌ همه بچه ها مواد خوراکی‌ و یا نوشیدنی‌ با پول خودش می‌ خرد

ورزش و مسابقات (1)

سوال: بعضی‌ از سایت های‌ خارجی‌ بازی های‌ اینترنتی‌ دارند که باید ابتدا مقداری‌ پول داد تا وارد بازی‌ شد اگر ببریم اصل پولمان و جایزه به ما

فراموشی در نماز

سوال: در صورت فراموشی‌ تشهد و در ابتدای‌ رکعت سوم وظیفه مکلّف چیست؟