اعتکاف در قـرآن

مسئله اعتکاف ريشه در تاريخ قبل از اسلام داشته به طوری که قرآن کريم در موارد زيادی از اين اصطلاح برای ديگر اديان استفاده کرده است.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.