امام خمینی

انقلاب اسلامی ایران

بسم الله الرّحمن الرّحیم

امام خمینی (ره)

مدت كوتاهی پس از تهاجم وحشیانه مزدوران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه، موج خشم و نفرت ناشی از این فاجعه، از مرزهای كشور فراتر رفت و حوزه های علمیه نجف و كربلا را

حضرت آیت الله امام خمینی (ره)

پس از سخنرانی امام خمینی(ره) در سیزدهم خرداد 1342ش و دستگیری ایشان توسط رژیم طاغوت و وقوع قیام پانزدهم خرداد، رژیم، آن حضرت را نزدیك به ده ماه درحبس نگاه داش

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی

قبل از پیروزی انقلاب، با تبعیض های فراوانی كه در جامعه وجود داشت قشر عظیمی از مستضعفان از داشتن خانه محروم بودند.

امام خمینی (ره),سیدروح الله موسوی خمینی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

پس از دستگیری حضرت امام خمینی(ره) و سركوب قیام 15 خرداد 42، اوضاع در ظاهر رو به آرامش نهاد، اما خشم عمومی مردم مسلمان از دستگیری حضرت امام، به صورت های گوناگ

قانون اساسی ایران

پرسش : امام خمینی(ره) در زمان مبارزاتشان گفته بودند که ما این قانون اساسی را قبول نداریم پدرانمان آن را تعیین کرده اند و اکنون ما ای

روز جمهوری اسلامی, 12 فروردین

چکیده: من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می گوی