انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

آن کسي که به واقع وضع موعود را مي‌ شناسد - و نه چون کودک آرزو زدة آرمان‌ گرا، که از واقعياتِ وضع موجودِ اطراف خود غافل است- آري؛ آن‌ كس كه وضع موعود را به واقع مي‌ شناسد، نمي‌ تواند به انقلاب اسلامي به عنوان دريچه طلوع وضع موعود دل نبندد، وگرنه...

انقلاب اسلامی

فرهنگ مادیِ حاکم بر جهان، نور وجود انسان را خاموش می‌ کند و جنبه‌ ی خلیفة‌ اللهی انسان را به حاشیه می‌ برد و انقلاب اسلامی یادآور عهدی است که انسان با خدا دارد تا در زمین خلیفه‌ ی ‌ الهی باشد و آئینه‌ ی کمالات الهی گردد مشروط بر آن‌ که با این...

فتنه 1388

در راستای نقادی هایی که آقای موسوی و آقای احمدی نژاد جهت ریاست جمهوری دوره ی دهم به یکدیگر داشتند، موضوعاتی در متن جامعه از نظر فکری و فرهنگی پنهان بود که تا حدّی ظاهر گشت و این نوشتار درصدد توجه دادن به ریشه ی اصلی آن افکار است. پس خوانندگان...

آیت اللّه خویی(ره)

آیت اللّه خویی، از دوران جوانی به تدریس و بحث و گفت و گوهای علمی علاقه فراوانی داشت. ایشان با این که عهده دار مرجعیت دینی بود، ولی از تدریس و تحقیق و نگارش ـ حتی در سفر ـ دست برنداشته و در این سنگر مهمْ به انجام وظیفه می پرداخت...

روز هنر انقلاب اسلامی

سنت پسندیده نام گذاری روزهای هفته با هدف گرامی داشت مناسبت های مهم اسلامی و ملی، یکی از کارهای بسیار خوبی است که در حد خود به ماندگار شدن خاطره وقایع ارزشمند کمک می کند. در فرهنگ اسلامی هم همواره به این مسأله مهم توجه شده است. در قرآن کریم، از...

پیرامون انقلاب اسلامی

نرم افزار پیرامون انقلاب اسلامی / اندروید

 

امام خمینی(ره)

فیلم/امام خمینی(ره) در دوران انقلاب اسلامی

چالش های زندان، خاطره ها و عبرت ها

در آن یک ماه مثل همه بازجویی بود. الان تلویزیون این مسائل را می گوید و محل شکنجه گاه قبل از انقلاب تبدیل به موزه عبرت شده است که خوشبختانه مردم می توانند بروند و بازدید کنند و ببینند که چه شرایطی بوده است.

کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.