تشکیلاتی بودن

وحدت

انیمیشن/ وحدت رمز کار تشکیلاتی

اهمیت کار تشکیلاتی خالصانه

◼️بیانات ارزشمند استاد معظم حاج آقا علی پور مرندی  در محل بیت العلماء با موضوع:

حجت الاسلام پناهیان

کلیپ تصویری "فرعون کوچک" درباره کار گروهی و تشکیلاتی

امام صادق علیه السلام

امام صادق(علیه السلام) در اواخر دوران بنی امیه، شبکه ی تبلیغاتی وسیعی را که کار آن، اشاعه ی امامت آل علی(علیه السلام) و تبیین درست مسأله ی امامت بود، رهبری می کرد؛ شبکه ای که در بسیاری از نقاط دوردست کشور مسلمان، به ویژه در...

کار تشکیلاتی

رعایت قواعد تشکیلاتی یکی از چهار وجه تقویت یک گروه فعال سیاسی است که عبارت است از اصول، قواعد و نکاتی برای هر چه منضبط تر بودن گروه با هدف کاهش پرتی کار، ایجاد نظم در گروه و استفاده بهینه از منابع برای به دست آوردن بیشترین نتایج.

حجت الاسلام پناهیان

ما باید توسط نیروهای مذهبی گفتگوی انتقادی دربارۀ نیروهای مذهبی را در جامعه افزایش دهیم. طلبه های حوزه، چقدر می توانند کار جمعی کنند؟ بسیجی ها چقدر می توانند کار جمعی کنند؟ هیأتی ها چقدر می توانند کار جمعی کنند؟ تا چهار نفر در...