حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : معجزه ی امام حسین علیه السلام
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع :معنی کریم بودن 
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : واجب ترین واجب
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : ریشه تمام غم و غصه ها 
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع: زحمات فراوان شیخ عباس قمی
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : ثواب اطعام در روز عید غدیر
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع: پاداش بانی شدن برای زیارت کربلا 
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : بذر محبت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را در دل فرزندانمان بکاریم

موضوع : نکته ای لطیف در مورد روزه مستحبی
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : ماه شعبان ؛ ماه عید و شادی 
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد