حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی

حضرت فاطمه زهرا

خداوند داور خوبی است و پیغمبر هم رهبر خوب ما در قیامت است و قیامت هم خوب وعده گاهی است. یعنی درست است که فعلاً توانستی رهبری امّت را غصب کنی امّا در قیامت که دیگر تو رهبر نیستی بلکه رهبر واقعی پیغمبر است. و اگر وَالْغَریمْ باشد یعنی طلب کننده...

حضرت فاطمه زهرا

آن که فدک بر طبق آنچه عامّه و خاصّه نقل کرده  اند منطقه  ای بود یهودی نشین و با زور و جنگ فتح نشده بود که مثل غنائم جنگی احکام خاصّی داشته باشد، یعنی از غنائم جنگی نبود و خود یهودیان بدون درگیری و جنگ این زمین را به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و...

خطبه حضرت فاطمه زهرا

سنن پیامبر برگزیدۀ خدا را خاموش کردید. اِهْمادْ به معنی خاموش کردن است، یعنی مسیر اسلام را تغییر دادید و با غصب خلافت شروع کردید به از بین بردن انوار دین و آثار پیغمبر، و چهرۀ اسلام را کریه و زشت کردید و الگوی زشتی برای آیندگان ساختید و احکام...

حضرت فاطمه زهرا

حضرت (سلام الله علیها) بخوبی از آیۀ قرآن در اینجا استفاده کرده و می فرماید سردمداران سقیفه مصداق کفر بوده  اند و در هنگامی که مرتکب این اعمال شدند مؤمن نبودند. در اینجا لازم است اشاره کنم که منظور از کافر در اینجا کافر اصطلاحی نیست، زیرا به...

حضرت فاطمه زهرا

در اینجا به نظر می رسد که حضرت غیر از بیان وضع آن مردم به یک مسئلۀ کلّی هم اشاره می کند و آن این است که یک انسان دیندار و متدین باید درد دین داشته باشد و هنگامی که حادثه ای برای دین روی می دهد نباید بی تفاوت بماند و صرفاً به زندگی آرام خودش...

حضرت فاطمه زهرا

چه سعادتمند است کسی که به او نسبت داده شود. یعنی کسی که به پدرم یعنی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت معنوی و روحی داشته باشد سعادتمند است و منظور حضرت علی (علیه السلام) است که شایستگی اخوّت معنوی با رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و...

حضرت فاطمه زهراء(سلام الله علیها)

برای خداوند در بین شما عهد و پیمانی است که آن را سابقاً به شما گفته  اند و برای خداوند میان شما یادگاری است که خداوند آن را خلیفه بر شما قرار داد. در اینجا باید دید مراد از عهد و بقیه چیست؟ ظاهر این است که عهد آن چیزی است که می گیرند و بقیه آن...

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

خداوند پیغمبر را مبعوث کرد تا امر خود را تمام کند. در باب هدف از خلقت می گویند علت غایی برای خلقت انسان کامل و کمال انسانی است. در سیر هستی هم همین طور است، جمادات فدای نباتات و نباتات فدای حیوانات و همۀ اینها فدای انسان. امّا آن که علت غایی...

حضرت فاطمه زهرا

حتی نماز هم که سرآمد عبادات است ظاهری دارد و باطنی، و باطن او درست مقابل ظاهرش است یعنی ظاهرش خضوع و خشوع و کرنش است اما باطن و اثرش وارستگی است، آزادگی است، رفعت و بلندی است. در حدیث است که...

حضرت فاطمه زهرا

توجه کنید که توحید اگر درختی باشد میوه  ای هم دارد. میوه و ثمرۀ این درخت، اخلاص در عمل است. توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی همه نتیجه ای دارد و آن توحید در عبادت است. یعنی توحید در عبادت میوۀ توحید ذات و صفات و افعال است، پس اگر کسی...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.