حضرت فاطمه معصومه

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

امام رضا(ع) فرمود:
«من زارها فله الجنه »، هرکس او را زیارت کند بهشت برای اواست.

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

راز عدم ازدواج حضرت معصومه و خواهران او را نه در وصیت پدر باید جستجو کرد و نه در نبود همسر متناسب و هم کفو، علت آن، وجود اختناق شدید هارونی و مأمونی بود که باعث شد احدی جرئت نکند به راحتی به خانه موسی بن جعفر و بعد از او فرزندش رفت و آمد داشته...

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

حضرت معصومه(س)نیز چون حضرت فاطمه زهرا(س)دارای مقام شفاعت است. و احتمالا نامیده شدن وی به فاطمه بی ارتباط بااین مقام نبوده است. به هر تقدیر به واسطه این بانوی گرامی بسیاری ازشیعیان داخل بهشت می گردند.

گاه شمار حوادث

169ق

آغاز خلافت هادی (خلیفه عباسی) که جوانی 25 ساله، مغرور، شراب خوار و فاسد بود.[1]

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

بی گمان حضرت معصومه علیها السلام یکی از این بزرگانی است که قرن هاست پرتو افشانی می‎کند و در روشنایی پرتو هدایت و فیض او، هزاران انسان تشنه هدایت و فیض، به راه هدایت درآمده‎اند و سرشار از فیض ربانی آن بانوی ملکوتی جهان اسلام شده ‎اند