ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

sms

پیامک عاشورایی

نرم افزار/پیامک عاشورایی   ‪Ashora SMS Bank

توضیحات

به نام خدا
پیامک محرم شامل 2300 پیامک
پیامک با موضع محرم در 9 موضوع

پیامک عاشورایی

محرم شراره عشق ناب

- راه حسین، کوتاه ترین راه رسیدن به بهشت است.

امام حسین علیه السلام

امام حسین(ع):

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

دفاع مقدس

مهم ترین تجربه فرهنگی در دوران دفاع مقدس، مهارت قدرت سرمایه داری و ترویج فرهنگ زهد و ساده زیستی بود.

▓▓▓▓▓

امام موسی کاظم علیه السلام

مژده ای دل که شب میلاد کاظم آمده
 فاطمه بر دیدن موسی بن جعفرآمده
کاظمین امشب چراغان ازوجود کاظم است

پیامک مناسبتی

همزمان با عید قربان دلت را قربانی محبت ،عشق ،صمیمیت و مهربانی من کن .

gol.jpg

پیامک مناسبتی

کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده
و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مَسعی برسند .