فتوشاپ

آموزش نرم افزار فتوشاپ

فیلم آموزش جامع نرم افزار فتوشاپ به همت جمعی از مبلغان اداره تبلیغ مجازی در زمستان ۱۳۹۵ تولید و جهت استفاده مبلغان گرامی، در اختیار ایشان قرار می‌ گیرد.