سیاست

آیت الله خوشوقت؛

امروز جامعه ما این جوری شده که ‌هر سال تعدادی منافق اضافه می ‌شود، منافق ‌اسلام را قبول ندارد اما چون زندگی‌ اش اینجاست ظاهراً اظهار اسلام می ‌کند امّا برای مسلمان‌ها خطر که پیش می‌ آید تایید می ‌...

ائمه جمعه، مسئولان انقلاب...

امام خامنه ای: ائمه جمعه مسئولان انقلاب در سرتاسر کشور هستند. (69/3/6)

فتنه 88

کار مهم دیگر- که مخاطب و مسوول آن، دولت است - اهتمام به رفع عوامل نارضائی و مشکل ساز برای مردم است: مسئله ی معیشت، مسئله ی اشتغال، مسئله ی سامانه های اداری، مسئله ی منصوبان دستگاه ها - بخصوص در سطوح بالا - مسئله ی شهرداری ها...

شرایط فتنه

سکوت کردن و حرف نزدن، کمک به فتنه است

صفحه‌ها