صوت/ گلچینی از روایتگری دیگر راویان - راهیان نور

1. هشت سال جنگ ایران و عراق دروغ بزرگی است(حاج سعید قاسمی)
2. دختری که حال و هوای پدر شهیدش را در سر داشت(مومنی)
3. مصاحبه با مادر شهید زین الدین(دیگر راویان)
4. روایتگری(دیگر راویان)

Share